SPREUKE 20
AFR53

SPREUKE 20

20
1 # Gén. 9:21; Spr. 23:29 ens.; Efés. 5:18 DIE wyn is 'n spotter, en sterk drank 'n lawaaimaker; en elkeen wat daardeur bedwelmd raak, is nie wys nie.
2Die dreiging van die koning is #Spr. 19:12soos die gebrom van 'n jong leeu; wie hom vertoorn, verbeur sy lewe.
3Dit is 'n eer vir 'n man #Spr. 17:14om van twis weg te bly, maar elke sot breek los.
4In die herfs ploeg #Spr. 6:11die luiaard nie; en verlang hy iets in die oestyd, dan #Spr. 19:15is daar niks nie.
5Die raad in die hart van 'n man mag #Spr. 18:4diep waters wees, 'n man van verstand sal dit tog uitskep.
6Baie mense roem hulle eie welwillendheid, maar wie vind 'n betroubare man?
7Wie in sy regskapenheid wandel as 'n regverdige — #Ps. 112:2gelukkig is sy kinders ná hom.
8'n Koning wat op die regterstoel sit, wan met sy oë alles uit wat sleg is.
9 # I Kon. 8:46; II Kron. 6:36; Ps. 51:6,7; Pred. 7:20 ens.; Rom. 3:9; I Joh. 1:8 Wie kan sê: Ek het my hart suiwer gehou, ek is rein van my sonde?
10Twee soorte gewig, twee soorte maat — hulle altwee is vir die Here 'n gruwel.
11Die seun laat hom alreeds aan sy handelinge ken, of sy handelwyse suiwer en of dit reg is.
12'n Oor wat hoor, en 'n oog wat sien — die Here het hulle altwee gemaak.
13Moenie die slaap liefhê, sodat jy arm word nie; maak jou oë oop, dat jy jou met brood kan versadig.
14Sleg, sleg! sê die koper; maar as hy wegloop, beroem hy hom.
15Daar is goud en 'n menigte korale, maar 'n kosbare sieraad is die lippe van kennis.
16 # Spr. 27:13 Neem sy kleed weg, want hy het vir 'n ander borg gestaan, en neem hom as pand vir die vreemdes.
17Soet is vir 'n mens die brood van bedrog, maar daarna word sy mond vol gruisklippertjies.
18 # Spr. 11:14 Planne kom deur beraadslaging tot stand; #Lk. 14:31voer dan oorlog met goeie oorleg.
19 # Spr. 11:13 Wie met kwaadsprekery omgaan, maak 'n geheim openbaar; laat jou dus nie in met een wat sy lippe laat oopstaan nie.
20Wie sy vader of sy moeder vloek, sy lamp #Job 18:5gaan in pikdonker dood.
21 # Spr. 13:11 'n Besit wat by die begin haastig bymekaargeskraap is — #Háb. 2:6die einde daarvan sal tog nie geseënd wees nie.
22 # Spr. 24:29; Mt. 5:39 Moenie sê: Ek wil die kwaad vergelde nie! #Ps. 27:14Wag op die Here, dat Hy jou help.
23 # Vers 10 Twee soorte gewig is vir die Here 'n gruwel, en 'n valse weegskaal is nie goed nie.
24 # Ps. 37:23 Die voetstappe van 'n man hang van die Here af: hoe sou 'n mens dan sy weg verstaan?
25Dit is vir die mens 'n strik dat hy onbedagsaam sê: Heilig! om dan eers ná die geloftes te oorweeg.
26'n Wyse koning wan die goddelose uit en laat #Jes. 28:27die dorswiel oor hulle draai.
27Die gees van die mens is 'n lamp van die Here, dit deursoek al die kamers van die binneste.
28Liefde en trou behoed die koning, en deur liefde stut hy sy troon.
29Die sieraad van die jongmanne is hulle krag, en #Spr. 16:31die versiersel van grysaards is grys hare.
30Bloedige wonde suiwer die kwaad uit en slae die kamers van die binneste.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953