FILÉMON 1
AFR53

FILÉMON 1

1
Opskrif, seëngroet en danksegging.
1PAULUS, 'n #Efés. 3:1; Filém. 9gevangene van Christus Jesus, en die broeder #Hand. 16:1Timótheüs, aan Filémon, die geliefde en ons #Filip. 2:25mede-arbeider,
2en aan Áppia, die geliefde suster, en aan #Kol. 4:17Archíppus, ons medestryder, en aan #Rom. 16:5die gemeente wat in jou huis is:
3 # Rom. 1:7 Genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus!
4 # Rom. 1:8,9; II Tim. 1:3 Ek dank my God altyd wanneer ek aan jou in my gebede dink,
5 # Efés. 1:15 omdat ek van jou liefde en geloof hoor, wat jy met betrekking tot die Here Jesus en al die heiliges het,
6dat die gemeenskap van jou geloof kragtig mag word #Filip. 1:9deur die kennis van alles wat goed in julle is, tot eer van Christus Jesus.
7Want #II Kor. 7:4,13ons het groot blydskap en troos oor jou liefde, omdat deur jou, broeder, die #Filém. 20harte van die heiliges #II Tim. 1:16verkwik is.
Paulus pleit vir die bekeerde slaaf, Onésimus, wat van sy heer weggeloop het.
8DAAROM, #I Thes. 2:6al het ek baie vrymoedigheid in Christus om jou te beveel wat betaamlik is,
9pleit ek liewer ter wille van die liefde. Ek, Paulus, as 'n ou man en nou ook #Filém. 1'n gevangene van Jesus Christus,
10pleit by jou vir my kind, #Kol. 4:9Onésimus, #I Kor. 4:15wat ek verwek het in my boeie,
11wat vroeër vir jou nutteloos was, maar nou baie nuttig vir jou en vir my. Ek stuur hom terug;
12maar neem jy hom, dit is my eie hart, aan.
13Ek wou hom by my hou, sodat hy my in #Filip. 1:13die boeie van die evangelie in jou plek kan dien.
14Maar sonder jou goedkeuring wou ek niks doen nie, sodat jou goedheid nie uit dwang sou wees nie, maar uit vrye keuse.
15Want miskien is hy om hierdie rede 'n tydjie van jou geskei, dat jy hom vir altyd kan besit,
16 # I Kor. 7:22; Efés. 6:5 nie meer as 'n slaaf nie, maar méér as 'n slaaf, as #I Tim. 6:2'n geliefde broeder #Kol. 3:22in die vlees sowel as in die Here, veral vir my, hoeveel te meer vir jou.
17As jy my dan vir #II Kor. 8:23'n metgesel hou, neem hom aan net soos vir my.
18En as hy jou benadeel het of iets skuld, sit dit op mý rekening —
19ek, Paulus, het dit met my eie hand geskrywe: ek sal betaal — om nie te sê jou rekening nie, want jy is daarby jou eie persoon ook aan my verskuldig.
20Ja, broeder, mag ek tog van jou voordeel trek in die Here! #Filém. 7Verkwik my hart in die Here.
21In vertroue op jou gehoorsaamheid het ek aan jou geskrywe, omdat ek weet dat jy nog meer sal doen as wat ek sê.
Persoonlike mededeling. Groete en heilwense.
22EN berei tegelykertyd ook herberg vir my, want ek hoop dat ek #II Kor. 1:11op julle gebede aan julle sal geskenk word.
23 # Kol. 1:7 Épafras, my medegevangene in Christus Jesus, #Kol. 4:10,12,14groet jou;
24ook #Hand. 12:12Markus, #Hand. 19:29Aristárchus, #Kol. 4:14Demas en #Kol. 4:14Lukas, my mede-arbeiders.
25 # Gal. 6:18 Die genade van onse Here Jesus Christus sy met julle gees! Amen.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953