MALEÁGI 4
AFR53

MALEÁGI 4

4
1WANT kyk, #Mal. 3:2die dag kom, en #II Thes. 1:8dit brand soos 'n oond. Dan sal al die vermeteles en almal wat goddeloosheid bedrywe, #Jes. 47:14'n stoppel wees; en #Mt. 3:10; Lk. 3:9die dag wat kom, sal hulle aan die brand steek, sê die Here van die leërskare; sodat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie.
2Maar vir julle wat my Naam vrees, #Ps. 84; Lk. 1:78; Joh. 1:4,9; 12:46; II Petr. 1:19; Openb. 2:28sal die son van geregtigheid opgaan, en daar sal genesing onder sy vleuels wees; en julle sal uittrek en huppel soos kalwers uit die stal.
3En julle sal die goddelose vertrap, want hulle sal soos stof wees onder julle voetsole op die dag wat Ek skep, sê die Here van die leërskare.
4Dink aan #Ex. 20:3 ens.die wet van Moses, my kneg, wat Ek hom beveel het #Deut. 4:10op Horeb vir die hele Israel — insettinge en verordeninge.
5 # Mal. 3:1 Kyk, Ek stuur julle die profeet #Mt. 11:14Elía #Joël 2:31voordat die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek.
6En hy sal #Lk. 1:17die hart van die vaders terugbring tot die kinders, en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat Ek nie hoef te kom en die land met die banvloek tref nie.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.


Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953