RIGTERS 5:18

RIGTERS 5:18 AFR53

Sébulon is 'n volk wat sy siel gering ag tot die dood toe; ook Náftali op die hoogvlaktes.
AFR53: Afrikaans 1933/1953
Deel