RIGTERS 3:14

RIGTERS 3:14 AFR53

En die kinders van Israel het Eglon, die koning van Moab, agttien jaar lank gedien.
AFR53: Afrikaans 1933/1953
Deel