JAKOBUS 1
AFR53

JAKOBUS 1

1
Opskrif en seëngroet.
1 # Hand. 12:17; 15:13 JAKOBUS, 'n dienskneg van God en die Here Jesus Christus, #Hand. 26:7aan die twaalf stamme #Joh. 7:35; Hand. 2:5-11; I Petr. 1:1wat in die verstrooiing is: Groete!
Die beproewinge en versoekinge.
2AG dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val,
3omdat julle weet #I Petr. 1:7dat die beproewing van julle geloof #Rom. 5:3lydsaamheid bewerk.
4Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle #Mt. 5:48; Jak. 3:2volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kortkom nie.
5En as iemand van julle wysheid kortkom, #Mt. 7:7laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyt, en dit sal aan hom gegee word.
6Maar #Mk. 11:24hy moet in die geloof bid, #Mt. 21:21sonder om te twyfel; want hy wat twyfel, is soos #Efés. 4:14'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word.
7Want dié mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie —
8 # Jak. 4:8 so 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë.
9Maar laat die broeder wat gering is, #Mt. 23:12roem in sy hoogheid,
10en die ryke #Hebr. 10:34in sy geringheid, want #Jes. 40:6; I Petr. 1:24soos 'n blom van die gras sal hy verbygaan.
11Want die son gaan op met sy hitte en #Jes. 40:7laat die gras verdor, en sy blom val af, en die sierlikheid van sy gedaante vergaan; so sal die ryke ook in sy weë verwelk.
12 # I Petr. 3:14 Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy #Openb. 2:10die kroon van die lewe ontvang #I Kor. 2:8wat die Here beloof het aan die wat Hom liefhet.
13Laat niemand, as hy in versoeking kom, sê: Ek word deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek Hy niemand nie.
14Maar elkeen word versoek as hy deur #Mt. 5:28sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word.
15Daarna, #Ps. 7:15as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde; en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, #Rom. 5:12bring dit die dood voort.
16Moenie dwaal nie, my geliefde broeders.
17 # Joh. 3:27; I Kor. 4:7 Elke goeie geskenk en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van #I Joh. 1:5die Vader van die ligte, #Núm. 23:19by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie.
18Volgens sy wil #I Petr. 1:23het Hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, #Efés. 1:12sodat ons as #Openb. 14:4eerstelinge van sy skepsele kan wees.
Daders van die woord.
19SO dan, my geliefde broeders, elke mens moet #Pred. 5:1gou wees om te hoor, #Spr. 10:19; Pred. 5:2stadig om te praat, #Spr. 14:29stadig om toornig te word.
20Want die toorn van 'n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie.
21Daarom, #Efés. 4:22doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid, en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, #Rom. 1:16; I Kor. 15:2wat in staat is om julle siele te red.
22En #Rom. 2:13word daders van die woord en nie net hoorders wat julleself bedrieg nie.
23Want #Mt. 7:24-27as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, dié is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n #I Kor. 13:12spieël sien;
24want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het.
25Maar hy wat diep insien in die volmaakte #Joh. 8:32; Gal. 5:1; Jak. 2:12wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetagtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen.
26As iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is en #Jak. 3:2,3sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdiens van hierdie man is tevergeefs.
27Reine en onbesmette godsdiens voor #Efés. 5:20God en die Vader is dít: om wese en weduwees in hulle verdrukking te besoek en #I Tim. 5:22; I Joh. 5:18jou vlekkeloos te bewaar van die wêreld.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953