JESAJA 41
AFR53

JESAJA 41

41
Kores deur die Here verwek.
1 # Sag. 2:13 LUISTER in stilte na My, o #Vers 5|ISA 41:5; Jes. 40:15; 42:4,10eilande, en laat die volke nuwe krag kry; laat hulle aankom, laat hulle dan spreek; laat ons saam na die gereg gaan.
2Wie het #Jes. 46:11hom uit die Ooste verwek vir wie die oorwinning tegemoet tree by elke voetstap? Wie gee nasies aan hom oor #Jes. 45:1en laat hom konings vertrap, wie se swaard hulle maak soos stof, wie se boog hulle maak soos 'n dwarrelende stoppel,
3dat hy hulle agtervolg, ongehinderd verbytrek, die pad met sy voete nie betree nie?
4Wie het dit gedoen en tot stand gebring? Hy wat die geslagte roep van die begin af; Ek, die Here, #Vers 27|ISA 41:27; Jes. 43:10; 44:6; 48:12; Openb. 1:11die Eerste, en by die laaste is Ek dieselfde.
5Die eilande het dit gesien en gevrees, die eindes van die aarde het gebewe; hulle het nader gekom en toegestroom.
6Die een het die ander gehelp en aan sy metgesel gesê: Wees sterk!
7En die ambagsman het die goudsmid versterk, hy wat met die hamer plat slaan, hom wat op die aambeeld slaan, terwyl hy van die soldeersel sê: Dit is goed! Daarna slaan hy dit vas met spykers, #Jes. 40:20dat dit nie wankel nie.
Laat Israel sy verlossing verwag!
8MAAR jy, Israel, my kneg, Jakob, #Deut. 7:6; 10:15; 14:2; Ps. 135:4; Jes. 43:20wat Ek uitverkies het, #Jak. 2:23nageslag van Abraham, my vriend,
9jy, wat Ek gegryp het van die eindes van die aarde en van sy uithoeke geroep het, en Ek het aan jou gesê: Jy is my kneg; jou het Ek uitverkies en jou nie verwerp nie.
10 # Jes. 2:20; 27:9 Wees nie bevrees nie, #Deut. 31:6,8want Ek is met jou; kyk nie angstig rond nie, want Ek is jou God. Ek versterk jou, ook help Ek jou, ook ondersteun Ek jou met my reddende regterhand.
11Kyk, hulle almal sal beskaamd staan en in die skande kom wat op jou toornig is; hulle sal word soos niks, en jou teëparty sal omkom.
12Jy sal hulle soek, maar hulle nie vind nie — die manne wat met jou twis; hulle sal word soos niks en soos 'n nietige ding — die manne wat teen jou oorlog voer.
13Want Ek, die Here jou God, gryp jou regterhand aan, Ek wat vir jou sê: Wees nie bevrees nie, Ek help jou.
14Wees nie bevrees nie, #Ps. 22:7wurmpie Jakob, volkie Israel! Ék help jou, spreek die Here, #Jes. 54:5,8; 12:6; 41:16en jou Losser is die Heilige van Israel.
15Kyk, Ek maak jou tot 'n skerp, nuwe dorsslee wat baie tande het: jy sal berge dors en fyn maal, en heuwels maak soos kaf.
16 # Jer. 51:2 Jy sal hulle uitwan, en die wind sal hulle wegneem en die storm hulle verstrooi; maar jy sal juig in die Here, jou beroem op die Heilige van Israel.
17Die ellendiges en behoeftiges soek water, maar daar is nie; hulle tong verdroog van dors; Ek, die Here, sal hulle verhoor; #Jes. 29:23Ek, die God van Israel, sal hulle nie verlaat nie.
18 # Jes. 35:6,7 Ek sal riviere op die kaal heuwels oopmaak en fonteine in die laagtes; #Ps. 107:35Ek sal die woestyn 'n waterplas maak en die dor land waterbronne.
19Ek sal in die woestyn gee die seder, die akasia en die mirt en die wilde-olyfboom; Ek sal in die wildernis plant die sipres, die plataan en die denneboom, dié almal;
20sodat hulle almal saam kan sien en beken en opmerk en verstaan dat die hand van die Here dit gedoen het en die Heilige van Israel dit geskape het.
Die optrede van Kores alleen deur die Here aangekondig.
21BRING julle regsaak voor, sê die Here; bring julle bewysgronde aan, sê die Koning van Jakob.
22 # Jes. 45:21 Laat hulle aanbring en ons te kenne gee wat gaan gebeur! Gee te kenne die vorige dinge, hoedanig hulle was, sodat ons daarop kan ag gee en van die afloop daarvan kan kennis neem. Of laat ons die toekomende dinge hoor!
23 # Jes. 44:7 Gee te kenne dinge wat later sal kom, sodat ons kan weet dat julle gode is; ja, #Jer. 10:5doen goed of doen kwaad, dat ons verbaas kan staan en dit saam kan sien.
24Kyk, julle is niks, en julle werk is niks; 'n gruwel is hy wat julle uitkies.
25Ek het #Jer. 50:3uit die Noorde een verwek, en hy het gekom; van die opgang van die son af een wat my Naam sal aanroep; en hy kom oor die owerstes soos oor modder, en soos 'n pottebakker die klei trap.
26 # Jes. 43:9 Wie het dit te kenne gegee van die begin af, dat ons daar kennis van kan neem; of vantevore al, dat ons kan sê: Hy het reg? Ja, daar is niemand wat dit te kenne gee, ja, niemand wat dit laat hoor, ja, niemand wat julle woorde hoor nie.
27 # Vers 4 As die Eerste #Jes. 40:9sê Ek aan Sion: Hier, hier is dit! En aan Jerusalem gee Ek 'n verkondiger van goeie boodskap.
28 # Jes. 63:5 En Ek kyk rond, maar daar is niemand nie; en onder hulle, maar daar is geen raadgewer, dat Ek hulle kan vra en hulle antwoord kan gee nie.
29Kyk, hulle is almal niks, hulle werke is niks, wind en nietigheid is hulle gegote beelde.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953