JESAJA 23
AFR53

JESAJA 23

23
Verwoesting en herstel van die stad Tirus.
1 # Jes. 13:1 GODSPRAAK oor #Jer. 25:22; 27:3; 47:4Tirus. Huil, skepe van Tarsis! want dit is verwoes, sodat daar geen huis, geen terugkeer meer is nie. Uit die land van #Vers 12die Kittiërs het dit aan hulle openbaar geword.
2Staan verstom, inwoners van die kusland! Die koopmans van Sidon wat oor die see vaar, het jou vroeër gevul.
3En op groot waters is die saad van #I Kron. 13:5Sigor, die oes van die Nyl, in hom ingebring; en so het hy 'n #Eség. 27:3handelswins vir die nasies geword.
4Staan beskaamd, Sidon, want die see, die vesting van die see, spreek en sê: Ek het geen weë gehad en nie gebaar nie, en ek het geen jongmanne grootgemaak of jongedogters opgevoed nie.
5As die tyding na Egipte kom, beef hulle daar van angs by die tyding aangaande Tirus.
6Vaar na Tarsis oor, huil, inwoners van die kusland!
7Is dít julle uitgelate stad wat in die dae van die voortyd sy oorsprong het, wie se voete hom ver weggedra het om in vreemde lande te vertoef?
8Wie het dit besluit oor Tirus, die uitdeler van krone, wie se koopmans vorste, wie se #Openb. 18:23handelaars die edeles van die aarde was?
9Die Here van die leërskare het dit besluit, om te ontheilig al die pralende trots, om die edeles van die aarde in veragting te bring.
10Stroom oor jou land soos die Nyl, dogter van Tarsis! Daar is geen gordel meer wat hinder nie.
11Hy het sy hand uitgestrek oor die see, koninkryke laat sidder! Die Here het bevel gegee met betrekking tot Kanaän, dat sy vestings verwoes moet word.
12En Hy het gesê: Jy sal verder nie meer uitgelate wees nie, o onteerde jonkvrou, dogter van Sidon! Maak jou klaar, vaar oor na die Kittiërs toe; ook daar sal jy geen rus hê nie.
13Kyk, die land van die Chaldeërs — dit is die volk wat tot niet gegaan het: Assur het dit #Ps. 72:9; 74:14bestem vir die woestyndiere, het sy wagtorings daarteen opgerig, het die paleise daarvan verwoes, het dit 'n puinhoop gemaak.
14Huil, skepe van Tarsis, want julle vesting is verwoes!
15En in dié dag sal Tirus vergeet word, #Jer. 25:9-11; 27:3-6sewentig jaar lank, soos die dae van een koning. Aan die einde van sewentig jaar sal dit met Tirus gaan volgens die hoerelied:
16Neem die siter, gaan rond in die stad, vergete hoer! Speel mooi, sing baie, dat hulle aan jou kan dink.
17En aan die einde van sewentig jaar sal die Here op Tirus ag gee, en sy sal terugkeer na haar hoereloon en #Openb. 17:2; 18:3,9hoereer met al die koninkryke van die aarde wat op die aardbodem is.
18Maar haar handelswins en haar hoereloon sal aan die Here #Sag. 14:20heilig wees; dit sal nie opgehoop of weggesit word nie; maar haar wins sal wees vir die wat voor die aangesig van die Here woon, om te eet tot versadiging en vir pragtige klere.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953