JESAJA 17
AFR53

JESAJA 17

17
Profesie teen Damaskus en Efraim.
1 # Jes. 13:1 GODSPRAAK oor #Jes. 7:8; Jer. 49:23-27; Amos 1:3; Sag. 9:1Damaskus. Kyk, Damaskus word weggeneem, sodat dit geen stad meer is nie, maar dit sal 'n vervalle puinhoop word.
2Die stede Ároër sal verlate wees; vir die troppe vee sal hulle wees wat #Jes. 27:10daar sal lê sonder dat iemand hulle skrikmaak.
3 # Jes. 7:8,16; 8:4 En die vesting sal verdwyn uit Efraim, en die koningskap uit Damaskus; en met die oorblyfsel van Aram sal dit gaan soos met die heerlikheid van die kinders van Israel, spreek die Here van die leërskare.
4En in dié dag sal die heerlikheid van Jakob gering word, #Jes. 10:16en die vet van sy vlees sal wegteer.
5En #Jer. 51:33dit sal wees soos wanneer die maaier die ongesnyde graan bymekaarvat en sy arm die are afmaai; ja, dit sal wees soos wanneer iemand are optel in die dal Refáim.
6 # Jes. 6:13 Maar 'n na-oes sal daarin oorbly soos by die afslaan van die olywe: twee, drie vruggies bo in die top; vier, vyf in die takke van die vrugteboom, spreek die Here, die God van Israel.
7In dié dag sal die mens kyk na #Spr. 14:31; Hos. 8:14sy Maker, en sy oë sal sien op die Heilige van Israel;
8en hy sal nie kyk na die altare nie, die werk van sy hande; en wat sy vingers gemaak het, sal hy nie aansien nie: die #Miga 5:13heilige boomstamme en die sonpilare.
9In dié dag sal die stede wat sy toevlug was, wees soos die bouvalle van die bos en van die bergtop wat verlaat is vanweë die kinders van Israel, en dit sal 'n wildernis wees.
10Want jy het vergeet #Ps. 68:20die God van jou heil en nie gedink aan die #Deut. 32:18; Ps. 31:3; 62:7rots wat jou toevlug was nie. Daarom lê jy lieflike tuine aan en beplant dit met uitlandse wingerdstokke;
11die dag as jy plant, laat jy dit groei, en in die môre laat jy jou saad uitspruit; maar dit sal wees 'n hoop geoeste graan op die dag van krankheid en ongeneeslike smart.
Voorspelling van die vernietiging van die Assiriese leër.
12WEE die gebruis van baie volke — soos die gebruis van die see, so bruis hulle! En die gedruis van nasies — soos die gedruis van geweldige waters, so maak hulle gedruis!
13Nasies maak gedruis soos die gedruis van baie waters; maar Hy dreig hulle, en hulle vlug ver weg en word gejaag soos kaf van die berge voor die wind en soos strooi voor die stormwind.
14In die aand — daar is verskrikking! Voordat dit môre word, is hulle nie meer nie. #Jes. 33:1,4Dit is die deel van hulle wat ons plunder, en die lot van hulle wat ons beroof.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.


Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953