JESAJA 15:6

JESAJA 15:6 AFR53

want die waters van Nimrim word 'n woesteny, ja, die gras is verdor, die grasspruitjies het vergaan, daar is geen groenigheid nie.
AFR53: Afrikaans 1933/1953
Deel