HEBREËRS 2
AFR53

HEBREËRS 2

2
Christus, as Seun van die mens bo die engele, is Hoëpriester en kan medelye met ons swakhede hê.
1DAAROM moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie.
2Want as die woord #Hand. 7:53deur engele gespreek, onwankelbaar was, en elke oortreding en ongehoorsaamheid regverdige vergelding ontvang het,
3 # Hebr. 10:28,29; 12:25 hoe sal ons ontvlug as ons so 'n groot saligheid veronagsaam wat, #Mk. 1:14nadat dit eers deur die Here verkondig is, aan ons bevestig is #Lk. 1:2deur die wat dit gehoor het,
4terwyl God ook nog saam getuig het deur #Hand. 5:12tekens en wonders en allerhande #Hand. 2:22; I Kor. 2:4kragtige dade en bedélinge van die Heilige Gees volgens sy wil?
5Want #Hebr. 1:2,4,8aan die engele het Hy die toekomstige wêreld waarvan ons spreek, nie onderwerp nie;
6maar iemand het êrens getuig en gesê: #Ps. 8:5-7Wat is die mens, dat U aan hom dink, of die mensekind, dat U hom besoek?
7U het hom 'n weinig minder as die engele gemaak; met heerlikheid en eer het U hom gekroon en hom oor die werke van u hande aangestel.
8 # Efés. 1:22; Filip. 3:21 Alle dinge het U onder sy voete gestel. Want in die onderwerping van alle dinge aan hom het Hy niks uitgesonder wat aan hom nie onderworpe is nie. Maar #I Kor. 15:25nou sien ons nog nie dat alle dinge aan hom onderwerp is nie;
9maar ons sien Hom, naamlik Jesus, #Hand. 2:33; Filip. 2:7 ens.; Hebr. 2:7wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is, vanweë die lyde van die dood met heerlikheid en eer #Hand. 2:33; Filip. 2:7 ens.; Hebr. 2:7gekroon, sodat Hy deur die genade van God #II Kor. 5:15; I Tim. 2:6vir elkeen #Mt. 16:28die dood sou smaak.
10 # Lk. 24:26,46 Want dit het Hom betaam, ter wille van wie alle dinge en #I Kor. 8:6; Kol. 1:16; Hebr. 1:2deur wie alle dinge is, as Hy baie kinders na die heerlikheid wou bring, om #Hand. 3:15; Hebr. 12:2die bewerker van hulle saligheid deur #Hebr. 5:9lyde te #Hebr. 5:9volmaak.
11Want #Joh. 17:19Hy wat heilig maak, sowel as #Hebr. 10:10,29hulle wat geheilig word, #Rom. 8:14is almal uit Een; om hierdie rede skaam Hy Hom nie om hulle #Rom. 8:29broeders te noem nie,
12wanneer Hy sê: #Ps. 22:23Ek sal u Naam aan my broeders verkondig, in die midde van die gemeente sal Ek U prys;
13en verder: #Jes. 8:17Ek sal my vertroue op Hom stel; en verder: #Jes. 8:18Hier is Ek en die kinders #Joh. 17:2wat God My gegee het.
14Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, #Rom. 8:3het Hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat Hy deur die dood #II Tim. 1:10; I Joh. 3:8hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het — dit is die duiwel —
15en almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit #Rom. 8:15vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was.
16Want waarlik, Hy bekommer Hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer Hy Hom.
17Daarom #Hebr. 4:15moes Hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, sodat Hy #Hebr. 4:15,16; 5:2'n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees #Hebr. 5:1in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen.
18 # Hebr. 4:15,16; 5:2 Want deurdat Hy self onder versoeking gely het, kan Hy dié help wat versoek word.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953