GÉNESIS 34:4

GÉNESIS 34:4 AFR53

Sigem het ook met sy vader Hemor gespreek en gesê: Neem daardie dogter vir my as vrou.
AFR53: Afrikaans 1933/1953
Deel