GALÁSIËRS 5
AFR53

GALÁSIËRS 5

5
Vermaning om die Christelike vryheid te handhaaf.
1STAAN dan vas in #Joh. 8:32,36; Rom. 6:18; 8:2; II Kor. 3:17die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het, en laat julle nie weer onder die #Gal. 2:4; 4:31juk van diensbaarheid bring nie.
2Kyk, ek, Paulus, sê vir julle dat #Hand. 15:1as julle jul laat besny, Christus vir julle tot geen nut sal wees nie.
3En ek betuig dit weer aan elke mens wat hom laat besny, #Rom. 2:25; Gal. 3:10dat hy onder verpligting is om die hele wet te onderhou.
4 # Gal. 2:21 Julle wat geregverdig wil wees deur die wet, is losgemaak van Christus; #Hebr. 12:15julle het van die genade verval.
5Want óns #Rom. 8:23,25verwag deur die Gees uit die geloof die geregtigheid waarop ons hoop.
6 # I Kor. 7:19; Gal. 6:15; Kol. 3:11 Want in Christus Jesus het nòg die besnydenis nòg die onbesnedenheid enige krag, maar #I Thes. 1:9; Jak. 2:18 ens.die geloof wat deur die liefde werk.
7Julle het goed geloop: wie het julle verhinder #Gal. 3:1om die waarheid gehoorsaam te wees?
8Hierdie oortuiging kom nie #Gal. 1:6van Hom wat julle roep nie.
9 # I Kor. 5:6 'n Bietjie suurdeeg maak die hele deeg suur.
10Ek vertrou van julle in die Here dat julle nie anders sal dink nie; maar #Gal. 1:7die een wat julle in die war bring, sal die oordeel dra, wie dit ook mag wees.
11Maar ek, broeders, #Gal. 5:3as ek nog die besnydenis verkondig, #Gal. 4:29; 6:12waarom word ek nog vervolg? Dan #I Kor. 1:23is die struikelblok van die kruis vernietig!
12Ag, as #Gal. 1:8,9die wat julle opstandig maak, hulleself tog maar ook wou vermink!
13Want julle is #Gal. 5:1tot vryheid geroep, broeders; #I Kor. 8:9; I Petr. 2:16; II Petr. 2:19gebruik net nie julle vryheid as 'n aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur die liefde.
14Want #Mt. 7:12; 22:40; Gal. 6:2die hele wet word vervul in een woord, naamlik: #Lev. 19:18; Rom. 13:9Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.
15Maar as julle mekaar byt en opeet, pas op dat julle nie die een deur die ander verteer word nie.
Die werke van die vlees en die vrug van die Gees.
16MAAR ek sê: #Rom. 8:1,4Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie;
17want #Rom. 7:23die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees; en hulle staan teenoor mekaar, sodat #Rom. 7:15,19julle nie kan doen wat julle wil nie.
18Maar as julle #Rom. 8:14deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie.
19En die werke van die vlees is openbaar, naamlik owerspel, #Kol. 3:5hoerery, onreinheid, ongebondenheid;
20afgodery, towery, vyandskap, #I Kor. 3:3twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap;
21afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat #I Kor. 6:9; Efés. 5:5; Kol. 3:6; Openb. 22:15die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beërwe nie.
22Maar #Efés. 5:9die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, #Kol. 3:12vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.
23 # I Tim. 1:9 Teen sulke dinge is die wet nie.
24Maar die wat aan Christus behoort, #Rom. 6:6; Gal. 5:16het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig.
25 # Kol. 3:5 As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel.
26 # Filip. 2:3 Laat ons nie word soekers van ydele eer wat mekaar uittart en mekaar beny nie.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953