GALÁSIËRS 1
AFR53

GALÁSIËRS 1

1
Opskrif en seëngroet.
1PAULUS, 'n apostel #Gal. 1:11,12nie vanweë mense of deur 'n mens nie, maar #Hand. 9:6; I Tim. 1:1; Tit. 1:3deur Jesus Christus en God die Vader #Hand. 2:24wat Hom uit die dode opgewek het,
2en #Filip. 4:21al die broeders wat by my is — aan die gemeentes van #Hand. 16:6Galásië:
3 # Rom. 1:7 Genade vir julle en vrede van God die Vader en onse Here Jesus Christus,
4 # Mt. 20:28; Rom. 4:25; Gal. 2:20 wat Homself gegee het vir ons sondes, sodat Hy ons kan uitred uit die teenwoordige #Joh. 15:19bose wêreld, volgens die wil van onse God en Vader,
5aan wie die heerlikheid toekom in alle ewigheid! Amen.
Onstandvastigheid van die Galásiërs. Paulus verdedig die goddelike gesag van sy apostelskap en van sy leer.
6EK verwonder my dat julle so gou afvallig word #Gal. 1:15; 5:8van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het, na 'n #II Kor. 11:4ander evangelie toe,
7terwyl daar geen ander is nie; behalwe dat daar sommige mense is #Hand. 15:24; Gal. 5:10wat julle in die war bring en die evangelie van Christus wil verdraai.
8Maar al sou ons of #II Kor. 11:14'n engel uit die hemel julle 'n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees!
9Soos ons vantevore gesê het, sê ek nou ook weer: As iemand julle 'n evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom 'n #Vgl. Gal. 5:12vervloeking wees!
10Soek ek dan nou #I Thes. 2:4die guns van mense, of van God? Of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie 'n dienskneg van Christus wees nie.
11Maar ek maak julle bekend, broeders, dat #Rom. 2:16die evangelie wat deur my verkondig is, nie na die mens is nie.
12Want #I Kor. 11:23ek het dit ook nie van 'n mens ontvang of geleer nie, maar deur #II Kor. 12:1,7; Gal. 2:2; Efés. 3:3'n openbaring van Jesus Christus.
13Want julle het gehoor van my #Efés. 4:22; Hebr. 13:7lewenswandel vroeër in die Jodedom, dat ek die gemeente van God #Hand. 8:3uitermate vervolg en dit verwoes het;
14en dat ek in die Jodedom vooruitgegaan het bo baie van my leeftyd onder my stamgenote, #Filip. 3:6terwyl ek veral 'n yweraar was vir #Mt. 15:2; Kol. 2:8die oorleweringe van my voorvaders.
15Maar toe dit God behaag het, #Rom. 1:1,5wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af #Gal. 1:6en deur sy genade geroep het,
16om sy Seun in my te openbaar, #Hand. 9:15; Gal. 2:7,8sodat ek Hom onder die heidene sou verkondig, het ek dadelik nie vlees en bloed geraadpleeg nie,
17en ook nie na Jerusalem opgegaan na die wat voor my apostels was nie, maar na #Gal. 4:25Arabië vertrek en weer teruggekom na Damaskus.
18Vervolgens, #Hand. 9:23drie jaar daarna, het ek na Jerusalem opgegaan om met Petrus kennis te maak en vyftien dae by hom gebly;
19en ek het niemand anders van die apostels gesien nie, behalwe #Hand. 12:17Jakobus, die broer van die Here.
20En wat ek julle skryf — voor die aangesig van God, ek lieg nie!
21Daarna het ek gekom in die streke van #Hand. 15:23Sírië en Cilícië;
22en ek was persoonlik onbekend by die Christelike gemeentes van Judéa;
23hulle het net gehoor: hy wat ons vroeër vervolg het, verkondig nou die geloof wat hy vroeër besig was om uit te roei.
24En #II Kor. 9:13hulle het God verheerlik in my.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953