EFÉSIËRS 2
AFR53

EFÉSIËRS 2

2
Verlossing uit genade.
1 # Kol. 2:13 EN julle het Hy lewend gemaak, wat dood was deur die misdade en die sondes
2waarin #Efés. 2:3,11,13julle tevore gewandel het volgens #Gal. 1:4die loop van hierdie wêreld, volgens #Joh. 12:31; Efés. 6:12die owerste van die mag van die lug, van die gees wat nou in #Efés. 5:6; Kol. 3:6die kinders van die ongehoorsaamheid werk,
3onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in #Gal. 5:16die begeerlikhede van ons vlees toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het; en #Ps. 51:7ons was van nature kinders van die toorn net soos ook die ander.
4Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee Hy ons liefgehad het,
5ook #Rom. 5:6 ens.toe ons dood was deur die misdade, #Rom. 6:4,5lewend gemaak saam met Christus — uit genade is julle gered —
6en saam opgewek en saam laat sit #Efés. 1:3in die hemele in Christus Jesus,
7sodat Hy in die eeue wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus.
8Want #Rom. 3:24; Efés. 2:5uit genade is julle gered, #Rom. 4:16deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: #Joh. 6:44,65dit is die gawe van God;
9 # Rom. 11:6 nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie.
10Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke #Efés. 1:4wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel.
Heidene en Jode met God deur die kruis van Christus versoen.
11DAAROM, onthou dat #Efés. 5:8julle wat vroeër heidene in die vlees was en onbesnedenes genoem word deur die sogenaamde #Kol. 2:11besnydenis wat in die vlees met hande verrig word,
12dat julle in dié tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van #Rom. 9:4die verbonde van die belofte, #I Thes. 4:13sonder hoop en sonder God in die wêreld.
13Maar nou in Christus Jesus het julle #Hand. 2:39wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus.
14Want Hy is ons vrede, #Joh. 10:16Hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het
15 # Kol. 2:14 deurdat Hy #Kol. 1:21,22in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan; sodat Hy, deur vrede te maak, die twee in Homself tot een #Gal. 6:15nuwe mens kon skep
16en albei in #Efés. 4:4een liggaam met God kon #Kol. 1:20versoen deur die kruis, #Rom. 6:6; 8:3nadat Hy daaraan die vyandskap doodgemaak het.
17En Hy het #Jes. 57:19die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was en aan die wat naby was;
18want #Joh. 14:6,13deur Hom het ons albei #Efés. 3:12die toegang #I Kor. 12:13deur een Gees tot die Vader.
19So is julle dan nie meer #Efés. 2:12vreemdelinge en bywoners nie, maar #Hebr. 12:22 ens.medeburgers van die heiliges en huisgenote van God,
20 # Kol. 2:7 gebou op die fondament van die #Openb. 21:14apostels en #Efés. 3:5profete, terwyl Jesus Christus self #Ps. 118:22die hoeksteen is,
21in wie die hele gebou, goed saamgevoeg, verrys tot #I Kor. 3:16'n heilige tempel in die Here,
22in wie #I Petr. 2:5julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.


Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953