II PETRUS 3
AFR53

II PETRUS 3

3
Die wederkoms van die Here.
1DIT is reeds die tweede brief, geliefdes, wat ek aan julle skrywe. In albei wil ek deur herinnering julle #I Kor. 5:8suiwere gesindheid opwek,
2sodat julle die woorde kan onthou #II Petr. 1:21wat deur die heilige profete tevore gespreek is, en die gebod van ons, apostels van die Here en Verlosser.
3Dit moet julle veral weet, dat daar #II Tim. 3:1 ens.; Judas 18aan die einde van die dae spotters sal kom wat #II Petr. 2:10volgens hulle eie begeerlikhede wandel
4en sê: #Jes. 5:19; Jer. 17:15; Eség. 12:22 ens.; Mt. 24:48; Lk. 12:45Waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af.
5Want moedswillig vergeet hulle #Gén. 1:6,9; Hebr. 11:3dat daar van lankal af hemele was en 'n aarde wat uit water en deur water ontstaan het #Gén. 1:6,9; Hebr. 11:3deur die woord van God,
6waardeur die toenmalige wêreld #Gén. 7:11,21; II Petr. 2:5met water oorstroom is en vergaan het.
7Maar die teenswoordige hemele en die aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê en word vir #Vers 10,12die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense.
8Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos duisend jaar is en #Ps. 90:4duisend jaar soos een dag.
9 # Hebr. 10:37 Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar Hy #Vers 15is lankmoedig oor ons en #Openb. 2:21wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar #Rom. 2:4; I Tim. 2:4dat almal tot bekering moet kom.
10Maar #Vers 12die dag van die Here sal kom soos #Mt. 24:43'n dief in die nag, waarin #Mt. 24:35; Mk. 13:31; Openb. 21:1die hemele met gedruis sal verbygaan en #Vers 12die elemente sal brand en vergaan, en #Miga 1:4; vers 7die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand.
11Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, #I Petr. 1:15hoedanig moet julle nie wees in heilige #Gal. 1:13wandel en godsvrug nie? —
12 # Judas 21 julle wat die koms van #Vers 10die dag van God verwag en verhaas, waardeur #Miga 1:4; vers 7die hemele deur vuur sal vergaan en #Vers 10die elemente sal brand en versmelt.
13Maar ons verwag volgens sy belofte #Jes. 65:17; 66:22; Openb. 21:1nuwe hemele en 'n nuwe aarde #Openb. 21:27waarin geregtigheid woon.
14 # I Kor. 15:58 Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle #Filip. 1:10; I Thes. 2:19dat julle vlekkeloos en onberispelik voor Hom bevind mag word in vrede.
15En ag #Rom. 2:4; vers 9die lankmoedigheid van onse Here as saligheid, soos ons geliefde broeder Paulus ook met die wysheid wat aan hom gegee is, aan julle geskryf het,
16net soos in al die briewe. #Rom. 8:19; I Kor. 15:24; I Thes. 4:15Hy spreek daarin oor hierdie dinge, waarvan sommige swaar is om te verstaan, wat die ongeleerde en onvaste mense verdraai, net soos die ander Skrifte, tot hul eie verderf.
17 # II Petr. 1:12 Noudat julle dit dan vooruit weet, geliefdes, #Efés. 4:14; II Petr. 2:14,18moet julle op jul hoede wees dat julle nie miskien meegesleep word deur die dwaling van sedelose mense en wegval uit jul eie vastigheid nie.
18 # Efés. 4:15; I Petr. 2:2 Maar julle moet toeneem in die genade en #II Petr. 1:5kennis van onse Here en Saligmaker, Jesus Christus. #Rom. 11:36Aan Hom kom die heerlikheid toe, nou sowel as in die dag van die ewigheid. Amen.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.


Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953