II PETRUS 3:1

II PETRUS 3:1 AFR53

DIT is reeds die tweede brief, geliefdes, wat ek aan julle skrywe. In albei wil ek deur herinnering julle suiwere gesindheid opwek
AFR53: Afrikaans 1933/1953
Deel