II JOHANNES 1
AFR53

II JOHANNES 1

1
Opskrif en seëngroet.
1 # Hand. 11:30; I Petr. 5:1; III Joh. 1 DIE ouderling aan #Vers 13die uitverkore vrou en aan haar kinders — #III Joh. 1wat ek in waarheid liefhet, en nie ek alleen nie, maar ook almal wat #Joh. 1:17; 14:6die waarheid leer ken het;
2ter wille van die waarheid wat in ons bly en by ons vir ewig sal wees —
3 # I Tim. 1:2; Openb. 1:4 genade, barmhartigheid, vrede sal met julle wees van God die Vader en van die Here Jesus Christus, die Seun van die Vader, in waarheid en liefde.
Broederliefde. Valse leraars.
4EK was baie bly dat ek van u kinders gevind het #III Joh. 3,4wat in die waarheid wandel, soos ons 'n gebod van die Vader ontvang het.
5En nou bid ek u, uitverkore vrou, #I Joh. 2:7; 3:11nie asof ek u 'n nuwe gebod skryf nie, maar een wat ons van die begin af gehad het: dat ons mekaar moet liefhê.
6En #I Joh. 5:2dit is die liefde, dat ons wandel volgens sy gebooie. Dit is die gebod soos julle van die begin af gehoor het dat julle daarin moet wandel.
7Want #I Joh. 2:18baie verleiers het in die wêreld ingekom: #I Joh. 2:22; 4:3die wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie. Dit is die verleier en die Antichris.
8Wees op julle hoede, #Gal. 3:4; Hebr. 10:32,35dat ons nie verloor wat ons deur arbeid verkry het nie, maar 'n volle loon ontvang.
9Elkeen wat 'n oortreder is en nie bly in die leer van Christus nie, hy het God nie. Wie in die leer van Christus bly, #I Joh. 2:23hý het die Vader sowel as die Seun.
10As iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, #Rom. 16:17; Gal. 1:8,9ontvang hom nie in die huis nie en groet hom nie.
11Want die een wat hom groet, #I Tim. 5:22het gemeenskap aan sy bose werke.
12 # III Joh. 13 Alhoewel ek baie het om aan julle te skrywe, wou ek dit nie met papier en ink doen nie, maar ek hoop om na julle te kom en van mond tot mond te spreek, #Joh. 15:11sodat ons blydskap volkome kan wees.
13Die kinders van u #Vers 1uitverkore suster groet u. Amen.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953