II KORINTHIËRS 4
AFR53

II KORINTHIËRS 4

4
Jesus Christus die enigste onderwerp van die prediking van Paulus.
1DAAROM, aangesien ons #II Kor. 3:6hierdie bediening het volgens die barmhartigheid wat ons ontvang het, gee ons nie moed op nie.
2Maar ons het van die heimlike dinge wat skandelik is, afstand gedoen, en ons wandel nie in listigheid of #II Kor. 2:17vervals die woord van God nie; maar deur #II Kor. 6:7; 7:14die waarheid aan die lig te bring, #II Kor. 6:4beveel ons ons by #II Kor. 5:11; 11:6elke menslike gewete voor God aan.
3Maar as ons evangelie dan nog #II Kor. 3:7,14bedek is, is dit bedek in die wat verlore gaan,
4 naamlik die ongelowiges in wie die #Joh. 12:31god van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, #Kol. 1:15; Hebr. 1:3wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie.
5Want #I Kor. 1:23ons verkondig nie onsself nie, maar Christus Jesus as Here, en #I Kor. 9:19onsself as julle diensknegte om Jesus wil.
6Want God #Gén. 1:3wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn — dit is Hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus.
7Maar ons het hierdie skat in erdekruike, sodat #I Kor. 2:5die voortreflikheid van die krag van God mag wees en nie uit ons nie.
8In alles #II Kor. 7:5word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie; ons is verleë, maar nie radeloos nie;
9 # I Kor. 4:12 vervolg, maar nie verlate nie; neergewerp, maar nie vernietig nie.
10 # I Kor. 4:9; 15:31; II Kor. 6:9 Gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in die liggaam om, #Rom. 6:8; 8:17; II Tim. 2:11sodat ook die lewe van Christus in ons liggaam openbaar kan word.
11Want altyd word ons wat lewe, #Rom. 8:36oorgelewer in die dood om Jesus wil, sodat ook die lewe van Jesus in ons sterflike vlees openbaar kan word.
12So werk die dood dan in ons, maar die lewe in julle.
13En omdat ons dieselfde Gees van die geloof het — soos geskrywe is: #Ps. 116:10Ek het geglo, daarom het ek gespreek — glo ons ook, daarom spreek ons ook.
14Want ons weet dat Hy wat die Here Jesus opgewek het, ons ook deur Jesus sal opwek en saam met julle voor Hom sal stel.
15Want #I Kor. 3:21; II Kor. 1:6dit is alles om julle ontwil, sodat die genade, wat groter geword het deur so baie mense, #II Kor. 1:11die danksegging oorvloedig kan maak tot die heerlikheid van God.
Doel en vrug van die lyding. Die onsigbare dinge gestel teenoor die sigbare.
16DAAROM #II Kor. 4:1gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word #Rom. 7:22die innerlike mens dag ná dag vernuwe.
17Want #Rom. 8:18; I Petr. 5:10ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid;
18 # Rom. 8:24; II Kor. 5:7; Hebr. 11:13 omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare; want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953