II KORINTHIËRS 1
AFR53

II KORINTHIËRS 1

1
Opskrif en seëngroet.
1PAULUS, #I Kor. 1:1'n apostel van Jesus Christus deur die wil van God, en #I Kor. 16:10Timótheüs, die broeder, aan die gemeente van God wat in #Hand. 18:1Korinthe is, saam #Filip. 1:1met al die heiliges wat in die hele Acháje is:
2 # Rom. 1:7 Genade vir julle en vrede van God, onse Vader, en die Here Jesus Christus.
Danksegging van Paulus vir die vertroostinge wat God hom geskenk het.
3 # Efés. 1:3 GESEËND is die God en Vader van onse Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting,
4wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word.
5Want soos #II Kor. 4:10; Gal. 6:17; Filip. 3:10; Kol. 1:24die lyde van Christus oorvloedig is in ons, so is ons troos ook oorvloedig deur Christus.
6Maar of ons verdruk word, #II Tim. 2:10dit is julle tot troos en redding; en dit laat sy werking blyk deurdat julle dieselfde lyding verduur wat ons ook ondergaan; en of ons getroos word, dit is julle tot troos en redding.
7En ons hoop vir julle is vas, omdat ons weet dat #Rom. 8:17net soos julle deelgenote is aan die lyding, so ook aan die troos.
8Want ons wil nie hê, broeders, dat julle onbekend moet wees met #Hand. 19:23; I Kor. 15:32; 16:9ons verdrukking wat oor ons in Asië gekom het nie, dat ons dit bo ons krag uitermate swaar gehad het, sodat ons selfs aan #II Kor. 4:8ons lewe gewanhoop het.
9Ja, ons het al self by onsself die doodvonnis oor ons gehad, sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God #II Kor. 4:14wat die dode opwek;
10wat ons verlos het uit so 'n groot doodsgevaar en nog verlos; op wie ons hoop dat Hy ook nog sal verlos,
11 # Rom. 15:30; Filip. 1:19; Filém. 22 terwyl julle ook vir ons saamwerk deur die gebed, sodat daar vir die genadegawe #II Kor. 9:11,12aan ons deur baie persone op baie maniere vir ons gedank mag word.
Redes waarom Paulus sy besoek aan Korinthe uitgestel het.
12WANT ons roem is dit: die getuienis van ons gewete dat ons in #II Kor. 11:3eenvoudigheid en #I Kor. 5:8reinheid van God, #II Kor. 2:4,13nie in vleeslike wysheid nie, maar in die genade van God in die wêreld verkeer het, en veral by julle.
13Want ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie, en ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan,
14soos julle ook gedeeltelik van ons verstaan het dat ons julle #II Kor. 5:12roem is, net soos julle ook ons roem is #I Kor. 1:8; 5:5; Filip. 1:6,10; 2:16; II Thes. 2:2in die dag van die Here Jesus.
15En in hierdie vertroue #I Kor. 4:19; 16:7wou ek vroeër na julle kom, dat julle #II Kor. 12:14; 13:1,2'n tweede genade kan ontvang,
16en by julle langs deurgaan na Macedónië, #Hand. 19:21; I Kor. 16:5-7om weer van Macedónië af by julle te kom en deur julle #Hand. 15:3voortgehelp te word na Judéa.
17Het ek dan miskien ligsinnig gehandel toe ek my dit voorgeneem het? Of wat ek my voorneem, neem ek my dit voor na die vlees sodat by my tegelyk is: ja ja, en nee nee?
18So waar as God getrou is — ons woord tot julle was nie ja en nee nie!
19Want die Seun van God, Jesus Christus, wat deur ons onder julle verkondig is, deur my en #Hand. 15:34Silvánus en #II Kor. 1:1Timótheüs, was nie ja en nee nie, maar was ja in Hom.
20Want #Rom. 15:8hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in Hom is hulle ja en in Hom amen, tot heerlikheid van God deur ons.
21Maar Hy wat ons saam met julle bevestig in Christus en #I Joh. 2:20,27ons gesalf het, is God,
22wat ons ook #Joh. 6:27verseël het en #II Kor. 5:5; Efés. 1:14die Gees as onderpand in ons harte gegee het.
23Maar ek roep God as getuie aan oor my siel dat ek #I Kor. 4:21om julle te spaar nog nie na Korinthe gekom het nie —
24nie dat ons heers oor julle geloof nie, maar ons is medewerkers aan julle blydskap; want #Rom. 11:20in die geloof staan julle vas.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953