I TIMÓTHEÜS 2:7

I TIMÓTHEÜS 2:7 AFR53

waartoe ek aangestel is as 'n prediker en apostel — ek sê die waarheid in Christus, ek lieg nie — 'n leraar van die heidene in geloof en waarheid.
AFR53: Afrikaans 1933/1953
Deel