I TIMÓTHEÜS 2:15

I TIMÓTHEÜS 2:15 AFR53

Maar sy sal gered word deur kinders te baar, as hulle bly in geloof en liefde en heiligmaking, met ingetoënheid.
AFR53: Afrikaans 1933/1953
Deel