I KONINGS 19:16

I KONINGS 19:16 AFR53

En Jehu, die seun van Nimsi, moet jy salf as koning oor Israel; en Elísa, die seun van Safat, uit Abel-Mehóla, moet jy salf as profeet in jou plek.
AFR53: Afrikaans 1933/1953
Deel