I JOHANNES 2
AFR53

I JOHANNES 2

2
1MY kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie; en as iemand gesondig het, #Rom. 8:34ons het 'n #Joh. 14:16Voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die Regverdige.
2En #Rom. 3:25; I Joh. 4:10Hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons s'n nie, maar #Joh. 1:29; 11:51,52ook vir dié van die hele wêreld.
Onderhouding van die gebooie. Broederliefde. Verloëning van die wêreld.
3EN hieraan weet ons dat ons Hom ken: as ons #Joh. 14:15; 15:10; I Joh. 3:22,24; 5:2,3sy gebooie bewaar.
4 # I Joh. 1:6 Hy wat sê: #I Joh. 3:6Ek ken Hom — en sy gebooie nie bewaar nie — #I Joh. 4:20is 'n leuenaar #Joh. 8:44; I Joh. 1:8en in hom is die waarheid nie.
5Maar elkeen wat sy woord bewaar, #I Joh. 4:12,17in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. #I Joh. 4:13Hieraan weet ons dat ons in Hom is.
6Hy wat sê dat hy in Hom #Joh. 15:4,5bly, behoort self ook so te wandel soos Hy gewandel het.
7Broeders, #II Joh. 5dit is geen nuwe gebod wat ek aan julle skryf nie, maar 'n ou gebod #I Joh. 3:11wat julle van die begin af gehad het. Die ou gebod is die woord #I Joh. 3:11wat julle van die begin af gehoor het.
8En tog skryf ek aan julle #Joh. 13:34'n nuwe gebod wat waar is in Hom en in julle, want #I Thes. 5:5,8die duisternis gaan verby en #Joh. 1:9die waaragtige lig skyn alreeds.
9Hy wat sê dat hy in die lig is en sy broeder haat, is in die duisternis tot nou toe.
10 # I Joh. 3:14 Wie sy broeder liefhet, bly in die lig, en #II Petr. 1:10in hom is geen oorsaak van struikeling nie.
11Maar hy wat sy broeder haat, is in die duisternis en wandel in die duisternis en weet nie waarheen hy gaan nie, omdat die duisternis sy oë verblind het.
12Ek skryf aan julle, my kinders, omdat #Hand. 13:38; I Joh. 1:7die sondes julle vergewe is om sy Naam ontwil.
13Ek skryf aan julle, vaders, omdat julle Hom ken #I Joh. 1:1wat van die begin af is. Ek skryf aan julle, jongmanne, omdat julle #I Joh. 5:18die Bose oorwin het. Ek skryf aan julle, kinders, omdat julle die Vader ken.
14Ek het aan julle geskrywe, vaders, omdat julle Hom ken wat van die begin af is. Ek het aan julle geskrywe, jongmanne, omdat julle sterk is en die woord van God in julle bly en julle die Bose oorwin het.
15 # Rom. 12:2 Moenie die wêreld liefhê of die dinge wat in die wêreld is nie. #Mt. 6:24; Jak. 4:4As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie.
16Want alles wat in die wêreld is — die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en #Jak. 4:17die grootsheid van die lewe — is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld.
17En #I Kor. 7:31die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig.
Die antichriste.
18KINDERS, #II Tim. 3:1dit is die laaste uur; en soos julle gehoor het dat #Mt. 24:24; II Thes. 2:3,4; I Joh. 4:3; II Joh. 7die Antichris kom, bestaan daar ook nou baie antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is.
19 # Hand. 20:30 Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie; want as hulle van ons was, #Joh. 17:12; 18:9sou hulle by ons gebly het; maar dit moes aan die lig kom dat hulle nie almal van ons is nie.
20En julle het #II Kor. 1:21die salwing van die Heilige en #Joh. 14:26; vers 27weet alles.
21Ek het nie aan julle geskrywe omdat julle die waarheid nie ken nie, maar omdat #II Petr. 1:12julle dit ken en omdat geen leuen uit die waarheid is nie.
22Wie is die leuenaar, #I Joh. 4:3; II Joh. 7behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is? Dit is die Antichris wat die Vader en die Seun loën.
23 # Joh. 5:23; 15:23 Elkeen wat die Seun loën, #I Joh. 5:12; II Joh. 9het ook nie die Vader nie.
24Wat julle dan van die begin af gehoor het, laat dit in julle bly. As in julle bly wat julle van die begin af gehoor het, dan #I Joh. 4:12,13,15,16sal julle ook in die Seun en in die Vader bly.
25En dit is die belofte wat Hy ons beloof het, naamlik #Joh. 17:2,3; I Joh. 5:11die ewige lewe.
26Dit het ek aan julle geskrywe met betrekking tot die wat julle mislei.
27En #Vers 20die salwing wat julle van Hom ontvang het, bly in julle, en julle het nie nodig dat iemand julle leer nie; maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, #Joh. 14:17so is dit ook waar en geen leuen nie; en soos dié julle geleer het, so moet julle in Hom bly.
28En nou, my kinders, bly in Hom, sodat #I Joh. 4:17ons vrymoedigheid kan hê #Kol. 3:4; I Joh. 3:2wanneer Hy verskyn en nie beskaamd van Hom weggaan by sy wederkoms nie.
29As julle weet dat Hy regverdig is, dan weet julle dat #I Joh. 3:7,10; III Joh. 11elkeen wat die geregtigheid doen, uit Hom gebore is.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.


Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953