I KORINTHIËRS 15
AFR53

I KORINTHIËRS 15

15
Die opstanding.
1BROEDERS, ek maak julle #Rom. 2:16die evangelie bekend #I Kor. 3:6wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, #I Kor. 16:13waarin julle ook staan,
2waardeur julle ook #Rom. 1:16; I Kor. 1:18gered word as julle daaraan vashou op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, #Gal. 3:4of julle moet tevergeefs geglo het.
3Want in die eerste plek het ek aan julle #I Kor. 11:23oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus #Joh. 1:29; Hebr. 5:1,3vir ons sondes gesterf het #Mk. 9:12; Hand. 3:18volgens die Skrifte;
4en dat Hy begrawe is, en dat Hy op die derde dag opgewek is #Hand. 2:25,31; 13:33-35volgens die Skrifte;
5en dat Hy aan #I Kor. 1:12Céfas #Lk. 24:34verskyn het; #Lk. 24:36daarna aan die twaalf.
6Daarna het Hy verskyn aan oor die vyfhonderd broeders tegelyk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al #I Kor. 15:18,20,51ontslaap het.
7Daarna het Hy verskyn aan Jakobus; daarna #Lk. 24:50; Hand. 1:3,4aan al die apostels;
8en laaste van almal het Hy #Hand. 9:3,17; I Kor. 9:1verskyn ook aan my as die ontydig geborene.
9Want #Efés. 3:8ek is die geringste van die apostels, wat nie werd is om 'n apostel genoem te word nie, omdat #Hand. 8:3ek die gemeente van God vervolg het.
10Maar #Rom. 1:5deur die genade van God is ek wat ek is, en sy genade aan my was nie tevergeefs nie; maar #II Kor. 11:23; 12:11ek het oorvloediger gearbei as hulle almal; #I Kor. 3:6; II Kor. 3:5; Efés. 3:7nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is.
11Of dit nou ek of hulle is, so preek ons en so het julle geglo.
12As dit dan gepreek word dat Christus uit die dode opgewek is, #II Tim. 2:18hoe sê sommige onder julle dat daar geen opstanding van die dode is nie?
13As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie.
14En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs ook julle geloof;
15en dan word ons valse getuies van God bevind, omdat ons teen God getuig het #Hand. 2:24dat Hy Christus opgewek het, wat Hy nie opgewek het nie, ten minste as die dode nie opgewek word nie.
16Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie;
17en as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, #Rom. 4:25dan is julle nog in julle sondes;
18dan is ook die wat in Christus #I Kor. 15:6ontslaap het, verlore.
19As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense.
20Maar nou, #I Petr. 1:3Christus is opgewek uit die dode; #Hand. 26:23Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het.
21Want #Rom. 5:12aangesien die dood deur 'n mens is, is die opstanding van die dode ook deur 'n mens.
22Want #Rom. 5:14-18soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word;
23maar elkeen in sy eie orde: as #Hand. 26:23eersteling Christus, #I Thes. 4:16daarna die wat aan Christus behoort by sy koms.
24Daarna kom die einde, wanneer Hy #Dan. 7:14,27die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het.
25Want Hy moet as koning heers #Ps. 110:1totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het.
26Die laaste vyand wat #II Tim. 1:10; Openb. 20:14; 21:4vernietig word, is die dood.
27Want #Ps. 8:7; Efés. 1:22Hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer Hy sê dat alles onderwerp is, is dit duidelik dat Hy uitgesonder is wat alles aan Hom onderwerp het.
28En wanneer #Filip. 3:21alles aan Hom onderwerp is, dan #I Kor. 11:3sal ook die Seun self Hom onderwerp aan die Een wat alles aan Hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees.
29Anders, wat sal hulle doen wat hulle vir die dode laat doop, as die dode geheel en al nie opgewek word nie? Waarom laat hulle hul nog vir die dode doop?
30Waarom is ons ook elke uur in gevaar?
31 # II Kor. 4:10 Ek sterf #Lk. 9:23dag vir dag, broeders, so waar as ek op julle roem in Christus Jesus, onse Here.
32As ek #Hand. 18:19in Éfese op menslike wyse #II Kor. 1:8met wilde diere geveg het, watter voordeel was dit vir my? As die dode nie opgewek word nie, #Jes. 22:13laat ons dan eet en drink, want môre sterf ons!
33Moenie dwaal nie; #Gal. 5:9; II Tim. 2:17slegte gesprekke bederf goeie sedes.
34 # Rom. 13:11 Wees nugter op die regte manier, en sondig nie; want #I Thes. 4:5sommige het geen kennis van God nie. #I Kor. 6:5Ek sê dit tot julle beskaming.
35Maar iemand sal sê: Hoe word die dode opgewek, en met hoedanige liggaam kom hulle?
36Dwase mens! #Joh. 12:24Wat jy saai, word nie lewendig as dit nie gesterf het nie.
37En wat jy saai — jy saai nie die liggaam wat sal word nie, maar 'n blote korrel, byvoorbeeld van koring of van iets anders.
38Maar God gee dit 'n liggaam soos Hy gewil het, en aan elkeen van die saadkorrels sy eie liggaam.
39Alle vlees is nie dieselfde vlees nie, maar die vlees van mense is anders as die vlees van vee, en dié van visse anders as dié van voëls.
40En daar is hemelse liggame en aardse liggame; maar die heerlikheid van die hemelse is anders as dié van die aardse.
41Anders is die heerlikheid van die son en anders die heerlikheid van die maan en anders die heerlikheid van die sterre; want die een ster verskil in heerlikheid van die ander ster.
42So is ook die opstanding van die dode: daar word gesaai in #Rom. 8:21; I Kor. 15:50; Gal. 6:8; II Petr. 2:12,19verganklikheid, daar word opgewek in #Rom. 2:7onverganklikheid;
43 # Filip. 3:21 daar word gesaai in oneer, daar word opgewek in heerlikheid; daar word gesaai in swakheid, daar word opgewek in krag.
44'n Natuurlike liggaam word gesaai, 'n geestelike liggaam word opgewek. Daar is 'n #I Kor. 2:14natuurlike liggaam, en daar is 'n geestelike liggaam.
45So is daar ook geskrywe: #Gén. 2:7Die eerste mens, Adam, het 'n lewende siel geword; die #Rom. 5:14laaste Adam #Joh. 5:21; 6:33,39,40,54,57; Rom. 8:2,10'n lewendmakende Gees.
46Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike; daarna die geestelike.
47 # Joh. 3:31 Die eerste mens was uit die aarde aards, die tweede mens is die Here uit die hemel.
48Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense; en soos die hemelse mens is, #Filip. 3:20,21so is ook die hemelse mense.
49En soos ons die beeld van die aardse gedra het, #Rom. 8:29so sal ons ook die beeld van die hemelse dra.
50Maar dit verklaar ek, broeders, #Mt. 16:17; Joh. 3:3,5dat vlees en bloed #I Kor. 6:9die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe #I Kor. 15:42die verganklikheid nie die onverganklikheid nie.
51Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee: #I Thes. 4:15,17Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar #Filip. 3:21ons sal almal verander word,
52in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basuin; want #I Thes. 4:16die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word.
53Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word, en #II Kor. 5:4hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word.
54En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid beklee is en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is: #Jes. 25:8; Openb. 20:14; 21:4Die dood is verslind in die oorwinning.
55 # Hos. 13:14 Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning?
56Die angel van die dood is die sonde, en #Rom. 4:15die krag van die sonde is die wet.
57Maar God sy dank, wat ons #I Joh. 5:4,5die oorwinning gee deur onse Here Jesus Christus.
58Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in #I Kor. 16:10die werk van die Here, omdat julle weet #I Kor. 3:8dat julle arbeid in die Here nie tevergeefs is nie.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953