I KORINTHIËRS 13
AFR53

I KORINTHIËRS 13

13
Die uitnemendheid van die liefde.
1AL sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n luidende simbaal geword.
2En al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die #I Kor. 12:8kennis, en al sou ek al die #I Kor. 12:9geloof hê, #Mt. 17:20sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie.
3En al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie.
4Die liefde #II Kor. 6:6is lankmoedig en vriendelik; die liefde is nie jaloers nie; die liefde praat nie groot nie, is nie #I Kor. 4:6opgeblase nie,
5handel nie onwelvoeglik nie, #I Kor. 10:24soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie,
6 # Rom. 1:32 is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid.
7 # I Kor. 9:12 Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles.
8Die liefde vergaan nimmermeer; maar #I Kor. 14:39profesieë — hulle sal #I Kor. 13:10tot niet gaan; of #I Kor. 14:39tale — hulle #I Kor. 13:10sal ophou; of kennis — dit sal tot niet gaan.
9Want #I Kor. 8:2ons ken ten dele en ons profeteer ten dele.
10Maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is, #I Kor. 13:8tot niet gaan.
11Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind; maar nou dat ek 'n man is, het ek #I Kor. 13:8,10die dinge van 'n kind afgelê.
12Want #II Kor. 3:18; 4:18; 5:18nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van #I Joh. 3:2; Openb. 22:4aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is.
13En nou bly geloof, hoop, liefde — hierdie drie; maar die grootste hiervan is die liefde.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953