Genezis 1:9

Genezis 1:9 SEB

Boh povedal: „Nech sa vody, ktoré sú pod nebom, nahromadia na jedno miesto a nech sa ukáže pevnina!“ Tak sa aj stalo.
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Deel

Gratis Leesplanne en Oordenkings oor Genezis 1:9