Genezis 1:24

Genezis 1:24 SEB

Boh povedal: „Nech vydá zem rôzne druhy živých tvorov: dobytok, plazy a divú zver!“ Tak sa aj stalo.
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Deel

Gratis Leesplanne en Oordenkings oor Genezis 1:24