Genezis 1:16

Genezis 1:16 SEB

Boh utvoril dve veľké svetlá: väčšie, aby vládlo dňu, a menšie, aby vládlo noci; urobil aj hviezdy.
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Deel

Gratis Leesplanne en Oordenkings oor Genezis 1:16