Genezis 1:14

Genezis 1:14 SEB

Boh povedal: „Nech sú svetlá na nebeskej oblohe, aby oddeľovali deň od noci a označovali obdobia, dni a roky!
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Deel

Gratis Leesplanne en Oordenkings oor Genezis 1:14