MATEO 1:25

MATEO 1:25 GYOB

Ndoyapo vɨtei ete rumo mba'e oyese yuvɨreko, yɨpɨndar imembɨra rane ite, a'ese José omondo Jesús serergwä.
GYOB: Tüpä Ñe'ëngagwer
Deel