Intang 1:18

Intang 1:18 BYSB

kandi bitegeke amanywa n'ijoro, bitandukanye umucyo n'umwijima, Imana ibona ko ari byiza.
BYSB: Bibiliya Yera
Deel

Gratis Leesplanne en Oordenkings oor Intang 1:18