Psalmyn 2
PS1765
2
PSAL. 2.
Quare fremuerunt gentes?
1Cre’n-fa ta ny ashoonyn cha eulyssagh (sonnaasagh) girree-magh lesh-y-chielley:
as cre hon ta’n sleih goaill red ommijagh ayns nyn ghione.
2Ta reeaghyn y thallooin troggal seose, as ta ny fir-reill goaill coyrle cooidjagh: noi’n Chiarn, as noi’n Fer-ooilit echey.
3Lhig dooin brishey ny kainlaghyn oc veih my-chielley:
as y whing oc y cheau ersooyl j'in.
4Eshyn ta vaghey ayns niau gharys orroo lesh craid:
bee ad ec y Chiarn ayns faghid.
5Eisht nee eh loayrt roo ayns e chorree:
as ver eh sneih orroo ayns trimmid e yymmoose.
6Agh ta mish er hoiaghey seose my Ree:
er Sion my chronk casherick.
7Nee’ms y leigh y phreacheil, my-y-chione ta’n Chiarn er ghra rhym:
Uss my Vac, jiu yn laa ta mee er dty gheddyn.
8Shirr orrym, as ver-ym dhyt ny ashoonyn son dty eiraght:
as ny ayrnyn sodjey magh jeh’n theihll fo dty rere.
9Nee uss ad y vroo lesh lorg-reill dy yiarn:
as brishey ad ayns peeshyn myr saagh craie.
10Gow-jee keeal nish er-y-fa shen, O shiuish reeaghyn:
gow-jee raaue, shiuish ta briwnyn y thallooin.
11Shirveish-jee yn Chiarn lesh aggle:
as gow-jee boggey ayn lesh arrym.
12Cur-jee ooashley da’n Mac, nagh bee eh jymmoosagh, as myr shen shiu dy herraghtyn veih’n raad cair:
my vees e chorree er ny vrasnaghey, (agh ny veggan;) bannit t’adsyn ooilley ta coyrt nyn dreishteil aynsyn.

maintained by the British and Foreign Bible Society

Vind meer uit oorLioar ny Psalmyn 1765 (Pointed)