Johannes 2
ABA
2
Jesus verander water in wyn
1Twee dae later was daar 'n troue. 'n Man en 'n vrou het getrou in die stad Kana in Galilea. Jesus se ma was ook daar. 2Die mense het vir Jesus en sy #2:2 dissipels: Mense wat vir iemand gevolg het en by hom geleer het. Jesus en Johannes het dissipels gehaddissipels ook genooi na die troue. 3Toe die wyn op was, het Jesus se ma vir Hom gesê: “Die wyn is op.”
4Jesus het vir haar gesê: “Mevrou, hoekom sê jy dit vir My? Dit is nog nie my #2:4 tyd: Die tyd toe die mense vir Jesus *gekruisig het en toe Hy weer begin lewe het. Johannes noem dit die tyd toe die mense kon weet Jesus is ook God. In Joh 12:23 sê Jesus die mense sal van nou af weet dat Hy ook God istyd nie.”
5Jesus se ma sê toe vir die kelners: “Julle moet doen wat Jesus vir julle sê.”
6Daar was ses watervate van klip. Die Jode het die water in die vate gebruik om hulle te #2:6 reinig: Alles wegvat wat iemand of iets *onrein maakreinig. Daar was 90 tot 100 liter water in elke klipvat. 7Jesus het vir die kelners gesê: “Maak die vate vol water!”
Hulle het die vate heeltemal volgemaak.
8Toe sê Jesus vir hulle: “Skep nou van die water en gee dit vir die hoofkelner!”
Hulle het die water vir die hoofkelner gegee. 9Die hoofkelner het geproe dat die water wyn geword het. Hy het nie geweet van waar die wyn kom nie, maar die kelners wat die water geskep het, het geweet. Die hoofkelner het die bruidegom geroep 10en vir hom gesê: “'n Mens moet eers die goeie wyn vir jou gaste gee. Later, wanneer die mense baie gedrink het, gee 'n mens die wyn wat nie so goed is nie. Maar jy het die beste wyn gebêre tot nou toe!”
11Dit was die eerste #2:11 wonderteken: 'n *Wonderwerk wat wys Jesus is Godwonderteken wat Jesus gedoen het. Hy het dit in die stad Kana in Galilea gedoen. So het Jesus vir die mense gewys dat Hy ook God is, en daarom het sy dissipels in Hom geglo. 12Daarna het Jesus, sy ma, sy broers en sy dissipels na die stad Kapernaum gegaan, maar hulle het nie lank daar gebly nie.
Jesus jaag die verkopers uit die tempel
(Ook Matt 21:12-13; Mark 11:15-17; Luk 19:45-46)
13Dit was amper tyd vir die Joodse #2:13 Paasfees: Die fees wanneer elke huisgesin in die volk Israel 'n lam moes slag en dit moes eet saam met bitter *kruie en *ongesuurde brood. Hulle moes die fees vier op 14 *Nisan. Die fees het hulle laat dink aan die tyd toe die Here hulle uit Egipte laat uitgaan het. Paasfees was ook die eerste dag van die *Fees van die Ongesuurde BroodPaasfees. Daarom het Jesus na Jerusalem gegaan. 14By die #2:14 tempel: 'n Gebou waar mense *offers gebring het en gebid het en waar hulle die Here gedien hettempel het Hy mense gesien wat beeste, skape en duiwe verkoop. Daar het ook mense gesit wat #2:14 geld omruil: Die Jode moes *tempel-belasting betaal met Joodse geld (Eks 30:13). Hulle kon Griekse of Romeinse geld by die *tempel omruil vir Joodse geldgeld omruil. 15Toe het Jesus tou geneem en Hy het 'n sweep gemaak. Hy het almal uit die tempel gejaag, ook die skape en die beeste. Hy het die mense wat geld omruil, se geld op die grond gegooi. Hy het hulle tafels ook omgegooi. 16Hy het vir die mense wat duiwe verkoop, gesê: “Vat weg al hierdie goed! Julle moenie 'n winkel maak van my Vader se tempel nie!”
17Toe onthou sy #2:17 dissipels: Mense wat vir iemand gevolg het en by hom geleer het. Jesus en Johannes het dissipels gehaddissipels dat daar in die Ou Testament geskryf is:
# 2:17 Ek ... tempel: Kyk Ps 69:10 Ek sal sterf omdat Ek lief is
vir u tempel.
18Maar die Jode het vir Jesus gevra: “Wys vir ons 'n #2:18 wonderteken: 'n *Wonderwerk wat wys Jesus is Godwonderteken om vir ons te bewys dat jy al hierdie dinge mag doen.”
19Jesus het vir hulle gesê: “Julle kan hierdie tempel afbreek, en Ek sal dit in drie dae weer bou.”
20Die Jode het gesê: “Die mense het 46 jaar gewerk om die tempel klaar te bou! En jy sê jy sal dit in drie dae weer bou! Ons glo dit nie!”
21Maar Jesus het van sy eie liggaam gepraat toe Hy van die tempel gepraat het. 22Later, nadat Jesus gesterf het en toe Hy weer begin lewe het, het die dissipels onthou wat Hy gesê het. Hulle het geglo wat in die Ou Testament geskryf is en wat Jesus gesê het.
Jesus ken mense
23Jesus was in Jerusalem om die #2:23 Paasfees: Die fees wanneer elke huisgesin in die volk Israel 'n lam moes slag en dit moes eet saam met bitter *kruie en *ongesuurde brood. Hulle moes die fees vier op 14 *Nisan. Die fees het hulle laat dink aan die tyd toe die Here hulle uit Egipte laat uitgaan het. Paasfees was ook die eerste dag van die *Fees van die Ongesuurde BroodPaasfees te vier. Baie mense het die #2:23 wonderteken: 'n *Wonderwerk wat wys Jesus is Godwondertekens gesien wat Hy gedoen het en daarom het hulle in Hom geglo. 24Maar Jesus het hulle almal goed geken, en daarom het Hy geweet hulle glo nie regtig nie. 25Jesus het self geweet wat mense dink. Dit was nie nodig dat iemand vir Hom vertel hoe mense is nie.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorBybel vir almal