Genesis 6
ABA
6
Die reuse
1Die mense op die aarde het baie geword. Hulle het ook dogters gehad, 2en die #6:2 engel: 'n *Dienaar van die Here wat in die hemel by Hom is en wat Hy partymaal na mense toe stuurengele het na die dogters gekyk, want hulle was mooi. Hulle het party dogters gekies en met hulle getrou.
3Toe sê die Here: “Ek sal nie meer die mense so lank laat lewe nie. Hulle is mense en hulle sal sterf. Die mense sal van nou af nie ouer as 120 jaar word nie.”
4In daardie tyd en ook daarna was daar reuse op die aarde. Die reuse was die kinders van die engele wat met die mense se dogters getrou het. Die reuse was die sterk manne van daardie tyd, almal het geweet van hulle.
Die Here wil die mense en die diere doodmaak
5Die Here het gesien die mense doen baie verkeerd en hulle dink altyd net slegte dinge. 6Die Here was hartseer. Hy was jammer dat Hy die mense gemaak het en dat Hy hulle op die aarde laat woon het. 7Die Here sê toe: “Ek sal die mense wat Ek gemaak het, doodmaak en wegvee van die aarde af. Ek sal al die mense, die diere en die voëls doodmaak. Ek is jammer dat Ek hulle gemaak het.”
8Maar die Here was tevrede met Noag.
Noag
9Hier is die verhaal van Noag. Noag was 'n goeie en #6:9 regverdige man: 'n Man wat lewe soos die Here wil hêregverdige man. Hy het nie gelewe soos die ander mense van daardie tyd nie. Noag het God gedien en naby Hom gelewe. 10Noag het drie seuns gehad. Hulle name was Sem, Gam en Jafet.
11God het gesien al die ander mense op die aarde is sleg en wreed.
12God het na die aarde gekyk en gesien die mense is almal baie sleg. 13Daarom het God vir Noag gesê: “Ek het besluit om al die mense op die aarde dood te maak, want hulle is wreed, hulle het die hele aarde sleg gemaak. 14Jy moet 'n #6:14 ark: Die ark was 'n baie groot houtkis wat 300 *el lank, 50 el breed en 30 el hoog wasark maak van hout. Jy moet kamers in die ark maak en jy moet #6:14 teer: Teer is swart, taai en dik. Mense het dit uit die grond gekryteer binne en buite aan die hout verf. Die teer sal die hout dig toemaak sodat die water nie kan inkom nie.
15“Dit is hoe groot jy die ark moet maak: Die ark moet 300 #6:15 el: Een el was so lank soos van die punt van 'n man se elmboog tot by die punt van sy middelvinger. Dit was gewoonlik omtrent 45 cm, maar vir die *tempel was 'n el 52,5 cm. Hulle het dit die “*koningsmaat” of die “lang el” genoem. Hierdie 300 gewone el was omtrent 135 meterel lank, #6:15 50 el: Hierdie 50 el was 22,5 meter50 el breed en #6:15 30 el: Omtrent 13,5 meter30 el hoog wees. 16Jy moet 'n deksel bo-op die ark maak en dit moet een el hoog wees. Jy moet ook 'n deur aan die kant van die ark insit en daar moet drie verdiepings wees: onder, middel en bo.
17“Ek sal nou 'n groot #6:17 watervloed: Water wat oor alles stroomwatervloed oor die aarde bring, Ek sal al die mense en diere op die aarde doodmaak. Alles wat op die aarde lewe, sal doodgaan.
18“Maar met jóú maak Ek 'n #6:18 verbond: 'n *Ooreenkoms. Die Here belowe om iets te doen of te gee wat goed sal wees vir die mense. Die mense met wie die Here 'n verbond maak, moet lewe soos Hy wil hêverbond.
“Jy moet in die ark ingaan, jy en jou seuns en jou vrou en jou skoondogters. 19Jy moet ook 'n mannetjie en 'n wyfie van elke soort dier saam met jou in die ark neem, sodat hulle saam met jou kan aanhou lewe. 20Jy moet twee van elke soort dier saam met jou neem. Hulle sal na jou toe kom en hulle moet saam met jou aanhou lewe. 21Jy moet ook genoeg kos vir julle en vir die diere bymekaarmaak en saamneem om te eet.”
22Noag het alles gedoen presies soos God gesê het.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorBybel vir almal