Genesis 15
ABA
15
Die Here maak 'n verbond met Abram
1Hierna het Abram gedroom die Here sê vir hom:
“Abram, jy moenie bang wees nie. Ek sal jou beskerm. Ek sal vir jou baie gee.”
2Toe sê Abram: “Here, my Here, wat kan U vir my gee? Ek het nie kinders nie, en Eliëser, die man uit Damaskus, sal eendag al my goed #15:2 erf: Iemand erf sy pa se goed wanneer hy sy pa se goed kry nadat sy pa gesterf heterf. 3U het nie vir my 'n #15:3 nageslag: Mense wat dieselfde *voorvader hetnageslag gegee nie, en daarom sal een van my #15:3 slaaf: 'n Slaaf is 'n mens wat aan iemand anders behoort en wat vir hom moet werkslawe alles erf wat ek het.”
4Toe praat die Here weer met Abram en Hy sê vir hom: “Nee, dit is nie 'n slaaf wat al jou goed sal erf nie. Net jou eie seun sal jou goed erf.”
5Die Here het vir Abram buitetoe geneem en vir hom gesê: “Kyk na die lug en probeer om al die sterre te tel. Jou nageslag sal so baie wees.”
6Abram het die Here geglo, en daarom was die Here tevrede met hom.
7Die Here het vir Abram gesê: “Ek is die Here wat jou laat wegtrek het uit Ur, die stad in die land van die Galdeërs. Ek het jou hiernatoe gebring, want Ek wil hierdie land vir jou gee. Hierdie land sal aan jou behoort.”
8Toe vra Abram: “Here, my Here, hoe kan ek seker wees dat hierdie land myne sal wees?”
9En die Here sê vir hom: “Bring vir My 'n vers-kalf en 'n bok en 'n skaap-ram, almal drie jaar oud. Bring ook 'n tortelduif en 'n ander duif.”
10Abram het dit alles vir die Here gebring. Hy het die diere middeldeur gesny, en hy het die een helfte van elke dier oorkant die ander helfte neergesit. Maar die voëls het hy nie middeldeur gesny nie.
11Die aasvoëls het gekom om die dooie diere te vreet, maar Abram het hulle weggejaag. 12Toe die son ondergaan, het dit baie donker geword, en Abram het bang geword. Maar daarna het hy baie vas geslaap. 13Toe sê die Here vir Abram: “Jou nageslag sal gaan woon in 'n land wat nie hulle eie land sal wees nie. Hulle sal #15:13 vreemdeling: Iemand wat in 'n ander land of stad woon, nie by sy eie mense nie. Die mense van daardie plek laat hom toe om daar te woonvreemdelinge wees, maar hulle sal slawe wees, en die mense sal hulle 400 jaar lank verdruk. Dit is seker. 14Maar Ek sal die volk straf wat hulle slawe laat word het. Daarna sal jou nageslag weggaan en hulle sal baie goed hê. 15Met jou sal dit goed gaan totdat jy sterf en jy sal oud wees wanneer hulle jou begrawe. 16In die vierde #15:16 geslag: Die tyd waarin een mens lewe, en die mense wat in dieselfde tyd lewe. Vier geslagte is die tyd waarin 'n persoon, sy pa, sy oupa en sy grootoupa gelewe hetgeslag sal jou nageslag weer terugkom na hierdie land. Dan sal dit die regte tyd wees om die Amoriete te straf oor hulle baie sonde.”
17Die son het ondergegaan en dit het donker geword. Daar kom toe vuurvlamme en rook wat deurgaan tussen die stukke vleis van die diere wat geslag is.
18Daardie dag het die Here 'n #15:18 verbond: 'n *Ooreenkoms. Die Here belowe om iets te doen of te gee wat goed sal wees vir die mense. Die mense met wie die Here 'n verbond maak, moet lewe soos Hy wil hêverbond gemaak met Abram. Die Here het vir Abram belowe:
“Ek gee vir jou nageslag
hierdie land,
van die #15:18 Egipte-spruit: 'n Rivier wat naby Sinai-berg begin en suid van die stad Gasa in die Middellandse See invloei. Hierdie rivier is dikwels droogEgipte-spruit tot by
die groot Eufraat-rivier.
19Dit is die land van die Keniete,
die Kenissiete,
die Kadmoniete,
20die Hetiete, die Feresiete,
die Refaïete,
21die Amoriete, die Kanaäniete,
die Girgasiete
en die #15:21 Jebusiete: Die mense wat voorheen in Jerusalem gewoon hetJebusiete.”

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorBybel vir almal