Genesis 12
ABA

Genesis 12

12
Abram kom na die land Kanaän
1Die Here het vir Abram gesê: “Jy moet uit jou land gaan, weg van jou familie en van jou pa se huisgesin. Ek sal jou wys na watter land jy moet gaan.
2“Ek sal jou #12:2 seën: Wanneer die Here mense of diere of dinge seën, dan laat Hy dit goed gaan met hulleseën,
en jou #12:2 nageslag: Mense wat dieselfde *voorvader hetnageslag
sal 'n groot volk word.
Ek sal jou naam belangrik maak,
en mense sal jou naam gebruik
om ander mense te #12:2 seën: Wanneer mense ander mense seën, dan sê hulle dat die Here dit goed sal laat gaan met daardie menseseën.
3As iemand jou seën,
dan sal Ek hom ook seën,
en as iemand jou #12:3 vervloek: Wanneer mense iemand vervloek, dan vra hulle dat die Here of die *gode dit sleg moet laat gaan met hom en dat die Here of die gode hom moet laat sterfvervloek,
dan sal Ek hom ook #12:3 vervloek: Vervloek is die teenoorgestelde van *seën. Wanneer die Here iets of iemand vervloek, dan laat Hy dit baie sleg gaan met homvervloek.
Al die mense van die aarde
sal jou naam gebruik
om te bid dat Ek hulle
moet seën soos Ek jou
geseën het.”
4Abram het toe weggegaan soos die Here vir hom gesê het. Lot het saam met hom gegaan. Abram was 75 jaar oud toe hy uit Haran weggegaan het.
5Abram het sy vrou Sarai, sy broer se seun Lot en al hulle goed saamgeneem. Hy het ook al die #12:5 slaaf: 'n Slaaf is 'n mens wat aan iemand anders behoort en wat vir hom moet werkslawe geneem wat hulle in Haran gehad het. Hulle het weggegaan na die land Kanaän. Toe hulle in Kanaän kom, 6het Abram deur die land getrek tot by die #12:6 gewyde plek: 'n Plek waar mense *ge-offer en gebid hetgewyde plek van Sigem, dit is die boom van die mense wat dink hulle weet wat ander mense nie kan weet nie. In daardie tyd het die Kanaäniete in die land gewoon. 7Die Here het aan Abram #12:7 verskyn: Wanneer die Here aan mense verskyn, dan kom Hy na hulle toe en praat met hulle of doen iets vir hulleverskyn en vir hom gesê: “Ek gee hierdie land vir jou nageslag.”
Abram het daar 'n #12:7 altaar: 'n Tafel van klip of metaal of grond. Mense het daarop *ge-offeraltaar gebou vir die Here wat aan hom verskyn het. 8Abram het van daar verder getrek na die berg oos van die stad Bet-El, en hy het sy tente daar opgeslaan. Bet-El was wes van hulle, en die stad Ai was oos. Abram het daar 'n altaar vir die Here gebou. Hy het die Here aanbid. 9Later het Abram verder getrek na die Suid-land toe.
Abram in Egipte
10In daardie tyd was daar #12:10 hongersnood: Wanneer daar min kos is om te eethongersnood in die land. Abram het na Egipte gegaan om daar te gaan woon, want daar was baie min kos in sy eie land. 11Toe hy naby Egipte kom, het hy vir sy vrou Sarai gesê: “Ek weet jy is 'n mooi vrou. 12Wanneer die mense van Egipte jou sien, dan sal hulle sê: ‘Dit is Abram se vrou.’ Dan sal hulle my doodmaak, maar vir jou sal hulle laat lewe. 13Jy moet vir hulle sê jy is my suster. Dan sal hulle my nie doodmaak omdat hulle jou wil hê nie. Hulle sal dink ek is jou broer en hulle sal goed wees vir my. So sal jy help om my lewe te red.”
14Toe Abram in Egipte kom, het die mense van Egipte gesien Sarai is baie mooi. 15Die #12:15 farao: Hulle het die koning van Egipte “die farao” genoem. Dit is 'n woord in die Egiptiese taal en dit beteken “Groot huis”farao se #12:15 amptenaar: Iemand wat vir die koning gewerk het en wat hom moes help om die land te regeeramptenare het haar gesien, en hulle het vir die farao gaan vertel van die mooi vrou. Hulle het haar gaan haal en sy moes in die farao se paleis gaan bly. 16Die farao was goed vir Abram omdat hy gedink het Sarai is sy suster. Hy het vir Abram skape, bokke, beeste, donkies, #12:16 slaaf: 'n Slaaf is 'n mens wat aan iemand anders behoort en wat vir hom moet werkslawe, #12:16 slavin: 'n Vrou wat 'n *slaaf isslavinne, donkie-merries en kamele gegee.
17Maar die Here het die farao en sy huisgesin swaar gestraf omdat hy Abram se vrou Sarai gevat het. 18Die farao roep toe vir Abram en vra vir hom: “Hoekom het jy dit aan my gedoen? Hoekom het jy nie vir my gesê Sarai is jou vrou nie? 19Hoekom het jy gesê sy is jou suster, want toe het ek met haar getrou. Hier is jou vrou nou. Neem haar en gaan weg!”
20Die farao het toe vir sy amptenare gesê hulle moet Abram en sy vrou en al sy goed uit die land stuur.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorBybel vir almal