1 Tessalonisense 1
ABA

1 Tessalonisense 1

1
1Ek, Paulus, saam met #1:1 Silvanus: 'n Ander naam vir Silas. Kyk Hand 15:22Silvanus en Timoteus, skryf hierdie brief vir julle in Tessalonika, die gemeente wat behoort aan God die Vader en aan die Here Jesus Christus.
Ons groet julle. Ons bid dat God #1:1 genadig: Goed wees vir mense, vriendelik wees met hulle, jammer wees vir hulle en hulle sonde vergewegenadig sal wees vir julle en dat Hy vir julle sy vrede sal gee.
Die gelowiges van Tessalonika wys vir ander gelowiges hoe hulle moet lewe
2Wanneer ons bid, dan dink ons aan julle almal en dan sê ons vir God dankie. 3Ja, wanneer ons tot ons God en Vader bid, dan onthou ons altyd wat julle alles doen omdat julle in Christus glo. Ons onthou ook hoe hard julle werk omdat julle lief is vir Christus, en ons onthou hoe julle aanhou hoop en weet dat ons Here Jesus Christus weer sal kom. Ja, julle wag dat Hy sal kom. 4Vriende, God is lief vir julle, en ons weet dat God julle gekies het om aan Hom te behoort. 5Ons weet dit, want julle het die goeie boodskap by ons gehoor, en nog meer, julle het ook die #1:5 wonderwerke: Dinge wat die Here doen wat wys dat Hy regeer en doen wat Hy wil doen. Dit is dinge wat mense gewoonlik nie kan doen nie. Mense kan net wonderwerke doen as die Here hulle dit laat doenwonderwerke gesien wat die Heilige Gees gedoen het. En julle het vas geglo dat alles wat ons doen en sê, die waarheid is. Julle weet ook hoe ons saam met julle gelewe het. Ons het dit gedoen sodat julle kon sien hoe #1:5 gelowiges: Die mense wat in Christus glogelowiges moet lewe. 6Julle het geleer om soos ons en die Here te lewe, want party mense het julle laat swaarkry toe julle die goeie boodskap begin glo het. Maar die Heilige Gees het aangehou om julle baie bly te maak. 7So het julle vir al die gelowiges in die provinsies Masedonië en Agaje gewys hoe hulle moet lewe. 8Julle het so gelewe, daarom het die boodskap van die Here verder gegaan na Masedonië, en ook na Agaje en al die plekke waar mense gehoor het dat julle in God glo. Ons het toe ook nie vir hulle baie vertel van die boodskap van die Here nie, dit was nie nodig nie. 9Hierdie mense vertel vir almal dat julle gesê het ons is welkom by julle. Hulle vertel ook dat julle die #1:9 afgode: Mense het dinge aanbid omdat hulle gedink het die dinge is *gode. Die Bybel noem hierdie dinge “afgode”afgode gelos het en begin doen het wat God wil hê. So het julle begin om die God wat lewe, die ware God, te dien. 10Julle wag ook dat God se Seun moet terugkom uit die hemel, God het die Seun weer laat lewe. Die Seun is Jesus, Hy sal ons red wanneer God eendag die mense sal #1:10 oordeel: Besluit wie het reg gedoen en wie het verkeerd gedoen, en die mense straf wat verkeerd gedoen hetoordeel.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorBybel vir almal