1 Samuel 21
ABA
21
Dawid kry brood en 'n swaard in Nob
1Dawid het in die stad Nob by #21:1 die priester: Die *hoëpriesterdie priester Agimelek gekom. Agimelek het geskrik toe hy vir Dawid sien. Hy het vir Dawid gevra: “Hoekom is jy alleen? Hoekom is daar niemand saam met jou nie?”
2Dawid het vir die priester Agimelek gesê: “Die koning het vir my gesê ek moet iets gaan doen. Hy het gesê niemand moet weet waarnatoe hy my stuur en hoekom ek moet gaan nie. Ek het vir my manne gesê waar hulle my moet kry. 3Maar het jy hier kos vir my? Gee vir my vyf brode of iets anders wat jy het.”
4Die priester het vir Dawid gesê: “Ek het nie gewone brood nie, hier is net #21:4 gewyde brood: *Offer-broodgewyde brood. Maar ek hoop die manne het nie kort gelede seks gehad nie.”
5Dawid sê toe vir die priester: “Nee, wanneer ons gaan oorlog maak, dan het die manne nooit seks nie. Hulle wapens is ook #21:5 gewy, gewyd: Iemand of iets wat aan die Here behoort of wat vir die Here werk, is gewydgewyd. My manne is altyd gewyd wanneer ons saam iets gaan doen. Hierdie is 'n spesiale werk wat ons doen, daarom is hulle nog meer gewyd.”
6Die priester gee toe vir Dawid van die gewyde brood. Daar was nie ander brood nie, daar was net die #21:6 offer-brood: Die *priesters moes elke *Sabbatdag twaalf rondebrode op die goue tafel in die voorste kamer van die *tempel neersit. Hulle moes elke brood bak van twee tiendes van 'n *efa koringmeel. Wanneer die priesters die ou brode weggeneem het en nuwe brode op die tafel neergesit het, dan kon hulle die ou brode vir hulleself neem (Lev 24:5-9)offer-brood wat die priester weggeneem het uit die #21:6 tempel: 'n Gebou waar mense *offers gebring het en gebid het en waar hulle die Here gedien hettempel toe hy dit omgeruil het om vars brood daar neer te sit.
7Een van Saul se #21:7 amptenaar: Iemand wat vir die koning gewerk het en wat hom moes help om die land te regeeramptenare moes daardie dag in die tempel bly. Sy naam was Doëg, en hy was die hoof oor die wagters wat Saul se beeste en skape en bokke moes oppas. 8Dawid het vir Agimelek gevra: “Het jy vir my 'n spies of 'n swaard? Ek kon nie my swaard of ander wapens saambring nie, want ek moes haastig weggaan.”
9Die priester het gesê: “Hier is die swaard van die Filistyn Goliat wat jy oorwin het in die vallei waar die groot boom is. Kyk, hier is dit toegedraai in 'n lap agter die #21:9 skouer-kleed: 'n Stuk klere wat die *hoëpriester moes aantrek wanneer hy in die *tempel werk, of wat 'n *priester moes gebruik wanneer hy moes sê wat die Here antwoord wanneer iemand iets vir Hom vraskouer-kleed. Neem dit as jy dit wil hê, hier is nie 'n ander swaard nie.”
Dawid het gesê: “Dit is die beste swaard. Gee dit vir my.”
Dawid kom by koning Akis in die stad Gat
10Dawid het daardie selfde dag nog verder weggevlug van Saul. Hy het na koning Akis van die stad Gat gegaan. 11Akis se #21:11 amptenaar: Iemand wat vir die koning gewerk het en wat hom moes help om die land te regeeramptenare het vir hom gesê: “Dit is Dawid, die koning van die land. Dit is die man vir wie die vroue gedans en gesing het. Hulle het gesê:
“ ‘#21:11 Saul ... tienduisende oorwin: Kyk 1 Sam 18:7Saul het duisende manne
oorwin,
maar Dawid het tienduisende
oorwin.’ ”
12Toe Dawid hoor wat die amptenare sê, het hy geskrik en hy het baie bang geword vir koning Akis van Gat. 13Toe hy by die Filistyne kom, het hy gemaak of hy nie weet wat hy doen nie. Hy het gemaak of hy mal is. Hy het met sy vingers op die deure van die #21:13 poort: 'n Hek of deur in die muur om 'n stad of 'n huis. Die poort van 'n stad was gewoonlik in 'n gebou. Daar was kamers in die gebou vir die *wagte wat daar moes *wagstaan. Die wagte kon met trappe opklim tot op die dak van die gebou om ver te kan sien. Die poort-deur was groot en swaar. Hulle het dit gemaak van hout of *brons of yster, en hulle het die poort-deur gesluit met *sluitbalke. By die poort was gewoonlik 'n *oop stuk grond waar mense kon saamkom en waar die leiers van die stad bymekaargekom het om te *oordeelpoorte gekrap en hy het spoeg in sy baard laat afloop. 14Akis het vir sy amptenare gesê: “Kyk daar, julle kan sien die man is mal. Hoekom bring julle hom na my toe? 15Hier is baie mal mense. Hoekom bring julle hierdie mal man ook na my toe? Hierdie man moenie in my huis kom nie.”

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorBybel vir almal