Mt 1:3

Mt 1:3 NTE12

Yuda abye Farès ban Zara, ai Tamar, Farès abye Esrom, Esrom abye Aram
NTE12: MKPAMAṄ AMVOE Nouveau Testament en langue Ewondo 2012
Deel