Mateo 1:12

Mateo 1:12 POENTPLUS

Ndá kjuixin sákjuí sin mé Jeconías mé itꞌé Salatiel mé itꞌé ti Zorobabel.
POENTPLUS: El Nuevo Testamento, Salmos y Proverbios
Deel