Marcus 1:8

Marcus 1:8 GLD

Bhaist mise sibh le uisge, ach baistidh esan sibh leis an Spiorad Naomh.”
GLD: Ann An Gàidhlig an Latha An-diugh 1986
Deel

Gratis Leesplanne en Oordenkings oor Marcus 1:8