Marcus 1:42

Marcus 1:42 GLD

Dh'fhàg an luibhre e sa mhionaid 's chaidh a shlànachadh.
GLD: Ann An Gàidhlig an Latha An-diugh 1986
Deel