Marcus 1:28

Marcus 1:28 GLD

Sgaoil a chliù fad is farsaing air feadh Ghalile.
GLD: Ann An Gàidhlig an Latha An-diugh 1986
Deel