Mataiyo 1:6

Mataiyo 1:6 SBEP

Yese natuna Dawida, iya ede wasawasa. Dawida natuna Solomona, sinana ede Bateseba, iya meta Ulaiya kwabulina.
SBEP: Yaubada wasana: Buka Hauhauna tupwana
Deel

Gratis Leesplanne en Oordenkings oor Mataiyo 1:6