PSALMS 28
NLV

PSALMS 28

28
Die Here is ’n veilige
skuilplek
1’n Dawidspsalm.
Here, ek roep na U, my Rots.
Hou U nie doof vir my nie.
Want as U bly swyg,
sal ek wees soos hulle
wat afdaal na die doderyk.
2Luister tog na my gebed
as ek tot U roep,
wanneer ek my hande uitsteek
na u allerheiligste toe.
3Moenie my wegsleep
saam met die goddeloses,
met hulle
wat bose dinge doen nie;
wat vriendelik praat
met hulle bure,
maar in hulle harte
is daar kwaadwilligheid.
4Straf hulle
volgens wat hulle doen,
volgens hulle bose praktyke.
Vergoed hulle
volgens hulle dade!
Vergeld hulle
volgens verdienste.
5Hulle begryp nie
die Here se werk,
dit wat sy hande verrig nie.
Hy sal hulle afbreek
en nie weer opbou nie.
6Laat die Here geprys word,
want Hy
het my smekinge gehoor.
7Die Here is my krag,
my beskermer
wat ek met my hele hart vertrou.
Hy help my
en my hart is vol vreugde.
Daarom dank ek Hom
met my lied.
8Die Here is ’n sterkte
vir sy volk,
’n veilige skuilplek
vir sy gesalfde.
9Red tog u volk
en seën hulle
wat aan U behoort!
Wees vir hulle ’n herder
en versorg hulle vir altyd.

2006 Christlike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930, Eerste uitgawe 2006, Tweede uitgawe 2011


Vind meer uit oorNuwe Lewende Vertaling