PSALMS 22
NLV

PSALMS 22

22
Vertrou op God in nood
1Vir die koorleier: ’n Dawidspsalm.
Op die wysie van “Die wildsbok
van die daeraad”.
2My God, my God!
Waarom het U my verlaat?
Waarom bly U so ver
wanneer ek roep om hulp,
so ver wanneer ek tot U sug?
3Elke dag roep ek na U, my God,
maar U antwoord nie;
ook elke nag roep ek,
maar daar is geen rus vir my nie.
4Tog is U die Heilige
wat woon waar Israel U prys.
5Ons voorouers
het op U vertrou,
hulle het U vertrou,
en U het hulle gered.
6Tot U het hulle geroep,
en hulle is verlos.
Hulle het op U vertrou,
en was nooit verleë nie.
7Maar ek is net ’n wurm,
en nie ’n man nie;
ek word bespot
deur die mensdom,
verag deur almal om my.
8Elkeen wat my sien,
spot met my.
Hulle trek vir my gesigte,
skud die kop en sê:
9“Vertrou op die Here;
laat Hý hom dan red!
Laat die Here hom verlos
as Hy hom dan so liefhet!”
10Maar U het my die lewenslig
laat sien,
my as suigeling
op U laat vertrou.
11Vanaf geboorte
is ek van U afhanklik.
Vanaf die begin van my lewe
was U my God.
12Moenie ver van my af bly nie,
want ellende kom
en daar is geen helper nie.
13Soos ’n trop bulle
omsingel my vyande my;
wilde beeste van Basan
het my omring!
14Soos brullende leeus
wat uitmekaar wil skeur,
met oopgesperde bekke
storm hulle op my af.
15My lewe is uitgestort
soos water, al my bene val uitmekaar.
My hart is soos was
wat in my wegsmelt.
16My krag het opgedroog
soos ’n potskerf.
My tong kleef
aan my verhemelte.
U laat my vir dood in die stof lê.
17Soos ’n trop honde
sirkel hulle om my;
’n kwaadwillige bende
sak op my toe.
My hande en voete
is vasgemaak.
18Ek kan al my bene in my tel.
Met leedvermaak gluur my vyande
my aan.
19Hulle verdeel my klere
onder mekaar
en deur die lot te werp
deel hulle my kledingstukke.
20Here,
bly nie ver van my af nie!
U is my sterkte;
help my tog gou!
21Red my van die swaard,
red my kosbare lewe
uit die mag van hierdie honde.
22Red my uit die bek
van die leeu,
van die horings
van wilde beeste.
U het my gebed verhoor!
23Aan my broers
maak ek u Naam bekend.
In die vergadering
verkondig ek u lof.
24Prys die Here,
julle almal wat Hom dien!
Verheerlik Hom,
nakomelinge van Jakob!
Betoon eerbied aan Hom,
nageslag van Israel!
25Want die leed
van hulle in nood
ignoreer Hy nie;
vir hulle maak Hy nie sy oë toe nie.
Hy luister na hulle geroep
om hulp.
26Van U af kom my lofsang
in die groot vergadering;
voor hulle wat U dien,
sal ek my geloftes nakom.
27Dié in nood
sal eet en versadig word.
Almal wat die Here dien,
sal Hom loof.
Mag hulle harte bly wees
vir altyd.
28Die hele aarde
sal die Here erken
en na Hom toe terugkeer.
Mense uit elke nasie
sal Hom weer dien.
29Want die koningskap
behoort aan die Here!
Hy heers oor al die nasies.
30Laat die rykes van die wêreld
feesvier
en Hom aanbid.
Laat al wat sterfling is,
voor Hom buig;
hulle wat sterflik is
en bestem is vir die graf.
31Die nageslag sal Hom dien.
Die komende geslagte
sal van die Here hoor.
32Sy regverdige dade
sal aan hulle vertel word.
Dié wat nou nog ongebore is,
sal van sy dade hoor.

2006 Christlike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930, Eerste uitgawe 2006, Tweede uitgawe 2011


Vind meer uit oorNuwe Lewende Vertaling