SPREUKE 17
NLV
17
1Dit is beter om in vrede
droë brood te eet
as om by ’n fees te sit
in ’n huis waar daar gestry word.
2’n Verstandige slaaf kan heers
oor ’n seun wat skande maak.
Hy sal saam met die broers
hulle pa se goed erf.
3Silwer word in vuur gesuiwer
en goud in ’n oond.
Maar die Here
toets die hart van ’n mens.
4Moeilikheidmakers luister graag
na kwaadwillige woorde.
Leuenaars gee aandag
aan bedrieglike idees.
5Iemand wat ’n arm mens spot,
beledig sy Maker.
Iemand wat lekker kry
oor ’n ander se ongeluk,
sal self nie daarvan vrykom nie.
6Kleinkinders is vir grootouers
soos ’n koning se kroon.
Pa’s is vir hulle seuns ’n trots.
7Welsprekendheid
pas nie by ’n dwaas nie.
Nog minder pas leuens
by ’n man van aansien.
8Omkoopgeskenke
sluit deure oop
vir dié wat dit gee,
dit maak hom suksesvol
oral waar hy gaan.
9Iemand wat stilbly oor onreg
teenoor hom,
bevorder liefde tussen mense.
Om gedurig daaroor te praat,
dryf vriende uitmekaar.
10Een teregwysing
bereik meer
by ’n verstandige mens
as 100 houe
oor die rug van ’n dwaas.
11Hulle wat daarop uit is
om kwaad te doen,
veroorsaak rebellie.
Hulle sal
genadeloos gestraf word.
12Dis beter om ’n beer teë te kom
wat van kleintjies beroof is,
as om ’n dwaas
met sy sotheid te konfronteer.
13As jy goed met kwaad vergeld,
sal kwaad nooit
uit jou huis verdwyn nie.
14Om rusie aan die gang te sit,
is soos om ’n sluis oop te trek.
Staak liewer die stryery
voor die vloed jou tref.
15Die Here verafsku twee dinge:
iemand wat die skuldige
onskuldig verklaar;
en iemand wat onskuldige mense
skuldig verklaar.
16Dit het geen nut
om vir ’n dwaas geld te gee
om wysheid te koop nie.
Hy het geen behoefte
aan wysheid nie.
17Op ’n vriend se lojaliteit
kan jy altyd reken.
Jou broer is gebore
om jou te help
wanneer daar probleme is.
18Iemand wat borg staan,
het nie verstand nie.
Net só ’n persoon sal instaan
vir die skuld van sy naaste.
19Iemand wat bakleierig is,
hou van sonde.
Iemand wat arrogant is,
soek sy eie ondergang.
20’n Huigelagtige mens
sal nie voorspoed hê nie.
Hy wat die waarheid verdraai,
stort homself in die ongeluk.
21Die pa van ’n dwaas
ervaar baie hartseer.
Daar is geen vreugde vir ’n pa
as sy seun ’n dwaas is nie.
22’n Vrolike mens
is soos goeie medisyne.
’n Neerslagtige mens
tap jou krag.
23’n Goddelose mens
aanvaar omkoopgeskenke
en verdraai so die reg.
24’n Verstandige mens
hou wysheid goed in die oog.
’n Dwase mens se gedagtes
dwaal doelloos rond.
25’n Onverstandige seun
is vir sy pa ’n ergernis.
Vir sy ma is hy ’n bitter verdriet.
26Dis verkeerd om ’n onskuldige
’n boete op te lê,
of om ’n persoon van aansien
te straf
omdat hy eerlik is.
27Iemand wat kennis het,
praat nie baie nie.
Iemand met insig
bly kalm.
28Wanneer ’n dwaas stilbly,
kan dit lyk of hy wys is;
en as hy sy mond toehou,
lyk hy soos iemand met insig.

2006 Christlike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930, Eerste uitgawe 2006, Tweede uitgawe 2011

Vind meer uit oorNuwe Lewende Vertaling