SPREUKE 16
NLV
16
1Mense kan planne maak,
maar die finale besluit
kom van die Here af.
2Alles wat hy doen,
kan vir die mens reg lyk.
Die Here weet egter
waarom hy dit alles doen.
3Alles wat jy doen,
moet jy opdra aan die Here,
dan sal jou planne slaag.
4Die Here het alles gemaak
vir ’n bepaalde doel,
ook die goddelose
vir die dag van straf.
5Die Here verafsku
elke verwaande mens.
Maar wees verseker,
hulle sal nie ongestraf bly nie.
6Liefde en lojaliteit
bring versoening
vir oortredings.
Kwaad word vermy
wanneer daar respek is
vir die Here.
7As die Here gelukkig is
met die manier
waarop iemand lewe,
sal Hy selfs sy vyande
in vrede met hom laat lewe.
8Dis beter om arm te wees
en regverdig,
as om ryk en oneerlik te wees.
9’n Mens beplan sy koers,
maar die Here bepaal
sy bestemming.
10As die koning praat,
is dit met Goddelike gesag.
Sy uitsprake mag nooit
onregverdig wees nie.
11Die Here vereis eerlikheid
en billikheid in die handel.
Hy bepaal die maatstawwe daarvoor.
12Die koning verafsku misdade.
Sy regering berus
op regverdigheid.
13Die koning is tevrede
wanneer mense eerlik praat.
Hy stel dit op prys
as mense die waarheid praat.
14Die koning se woede
is ’n draer van die dood.
’n Wyse mens probeer
sy woede afkoel.
15As die koning glimlag,
is daar lewe.
Sy goedgesindheid is soos wolke
wat lentereëns bring.
16Om wysheid te bekom,
is beter as goud,
en insig is beter as silwer.
17Die regverdige se pad
stuur weg van die kwaad.
Iemand wat daardie pad volg,
beveilig sy lewe.
18Hoogmoed lei tot ondergang.
Hooghartigheid
kom net voor die val.
19Eerder nederig lewe
saam met armes
as om buit te deel
met hoogmoediges.
20Hy wat na onderrig luister,
sal voorspoed geniet.
Dit gaan goed met elkeen
wat op die Here vertrou.
21Iemand wat wys is,
word ’n verstandige genoem.
As hy welsprekend is,
kan hy ook ander leer.
22Vir iemand met insig
is dit die bron van sy lewe.
Om dwase tereg te wys
is dwaasheid.
23’n Mens wat wys is,
sê verstandige dinge.
Hy kan ander mense onderrig.
24Mooi woorde is soos heuning;
dit is goed vir die gees
en bevorderlik vir die lewe.
25Dit kan lyk
of ’n mens reg lewe.
Agterna gesien
is dit die pad na die dood.
26’n Werker se honger
motiveer hom om te werk,
sy behoefte aan kos dryf hom.
27’n Nikswerd mens
stook kwaad,
wat hy sê,
is soos ’n vernietigende vuur.
28Iemand wat leuens verkoop,
sit rusie aan die gang.
Iemand wat skinder,
bring verwydering
tussen vriende.
29Iemand wat geweld voorstaan,
mislei sy naaste
en lei hom op ’n verkeerde pad.
30Iemand wat met sy oog knik,
is besig
om slinkse planne uit te dink.
Hy pers sy lippe opmekaar,
so vasberade is hy
oor sy boosheid.
31Grys hare
is soos ’n pragtige kroon,
’n mens kry dit by persone
wat reg lewe.
32Dis beter om geduldig te wees
as dapper.
Selfbeheersing is beter
as om ’n stad in te neem.
33Mense kan lootjies trek,
maar die Here sal bepaal
wat die uitkoms sal wees.

2006 Christlike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930, Eerste uitgawe 2006, Tweede uitgawe 2011

Vind meer uit oorNuwe Lewende Vertaling