KOLOSSENSE 3
NLV

KOLOSSENSE 3

3
Hoe om die nuwe lewe wat
Christus gee, te leef
1Aangesien julle saam met Christus tot ’n nuwe lewe opgewek is, streef na die dinge wat daarbo by Christus is, waar Hy aan die regterhand van God sit. 2Laat julle gedagtes beheer word deur die hemelse dinge, nie deur dinge op die aarde nie. 3Jul­le het mos saam met Christus gesterf en julle lewe is saam met Hom veilig by God wegge­steek. 4Wanneer Christus, wat jul­le le­we is, by sy wederkoms verskyn, sal jul­le ook saam met Hom in heerlikheid ver­skyn.
5Daarom moet julle die volgende wê­reldse dinge afsterf wat deel van julle lewe is: seksuele sondes, onreinheid, wel­lus, sleg­te begeertes en gierigheid, wat van geld ’n god maak. 6Dit is oor sul­ke goed dat God se straf ongehoorsame mense tref. 7Vroeër was hier­die dinge ook deel van julle leefstyl. 8Maar nou moet julle ook nog van al die volgende ontslae raak: kwaad wees, woedebuie, gemeenheid, gevloek. Vuil taal moenie uit julle mond kom nie. 9Moenie vir me­kaar lieg nie. Julle het mos die vorige mens en sy prakty­ke soos klere uitgetrek 10en die nuwe mens aangetrek. Hierdie mens kry voort­durend nuwe insig en word só ver­ander en nuut gemaak om al meer soos sy Skepper te lyk. 11In hierdie nuwe lewe is daar nie langer sprake van Griek of Jood, besny of onbesny, ongekultiveerd, barbaars, slaaf of vry man nie. Al wat saak maak, is Christus wat alles in elkeen is.
12Julle is die mense wat God uitge­kies het wat Hy geheilig het en wat Hy lief­het. Daarom moet julle die volgende soos kle­re aantrek: liefdevolle deernis, vriendelikheid, nederigheid, sagmoe­dig­heid, geduld. 13Verdra mekaar en as enigeen ’n klag­te teen iemand anders het, vergewe me­kaar. Vergewe me­kaar soos die Here julle ver­gewe het. 14Die heel belangrikste wat jul­le moet aan­trek, is die liefde. Die liefde bind alles volmaak saam. 15Verder, laat die vre­­de wat Christus bewerk het, in jul­le le­wens die deurslag gee; want as le­de van een lig­gaam is julle tot vrede ge­roep. En wees dank­baar.
16Laat die rykdom van alles wat Chris­tus ons leer, julle leefstyl bepaal. Met alle wys­heid moet julle mekaar on­derrig en me­kaar die regte pad wys. Sing met dank­ba­re harte psalms, lofgesange en geesteli­ke liedere tot eer van God. 17Verder, doen al­les – of dit nou met woorde of dade is – in die Naam van die Here Jesus. Só is julle heeltyd besig om deur Hom dank aan God die Vader te bring.
Hoe Christenskap verhoudings
bepaal
18Vroue, wees aan julle mans onderda­nig soos dit pas by mense wat met Chris­tus één is. 19Mans, julle moet julle vroue liefhê en julle moenie griewe teen­oor hulle opbou nie.
20Kinders, julle moet in elke opsig aan julle ouers ge­hoorsaam wees, want dan is die Here tevrede. 21Ouers, moenie aanhou foutvind met julle kinders sodat hulle moed verloor nie.
22Slawe, julle moet julle eienaars hier op aarde in elke opsig gehoorsaam. Jul­le moenie mense pro­beer tevrede stel deur net te werk as iemand kyk nie. Nee, werk met opregtheid van hart om­dat julle eer­bied vir die Here het. 23Pak alles gemoti­veerd aan. Werk soos vir die Here en nie soos vir mense nie. 24Weet dat die Here jul­le met ’n erfdeel sal beloon. Die Eie­naar vir wie julle werk, is Christus! 25Wie onreg doen, kry hulle onreg terug. God trek nie­mand voor nie.

2006 Christlike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930, Eerste uitgawe 2006, Tweede uitgawe 2011


Vind meer uit oorNuwe Lewende Vertaling